Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 2, 83 - 94, 13.12.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1291666

Öz

Bu çalışmanın amacı; yatırımcılar tarafından yaygın şekilde kullanılan RSI, MACD, Stokastik ve Bollinger Bandı indikatörlerinin Borsa İstanbul Turizm Sektöründe işlem görmekte olan hisse senetleri üzerindeki performanslarını karşılaştırmaktır. Bu bağlamda, hisse senetlerinin günlük kapanış değerleri Matriks Veri Tabanı ile analiz edilmiştir. Teknik indikatörlerin alım satım kararları dikkate alınarak karlı işlem yüzdeleri, ortalama kazanç/ ortalama kayıp oranları ve elde ettikleri getiri oranları analiz edilmiştir. Geçmişe yönelik yapılan testler sonucunda, RSI(50) indikatörü al ve tut stratejisine göre daha iyi performans gösterirken diğer indikatörler al ve tut stratejisine göre daha düşük performans göstermiştir. Çalışma sonucunda, RSI(50) indikatörü alım satım sinyalleri ile oluşturulan sistemlerde etkin piyasalar hipotezi ve rassal yürüyüş teorisi varsayımları reddedilirken, RSI(30-70), MACD, Stokastik ve Bollinger Bandı indikatörleri ile oluşturulan sistemlerde etkin piyasalar hipotezi ve rassal yürüyüş teorisinin varsayımlarının geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Alexander, S.S. (1961). Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walks, Industrial Management Review, 2 (2): 7-26.
 • Bahar, O. ve Bilen, K. (2020). Turizmde Güvenlik Algısının Türkiye Ekonomisine Etkisi, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 185-206.
 • Brock, W., Lakonishok, J. ve LeBaron, B. (1992). Simple Technical Trading Rules And The Stochastic Properties of Stock Returns, Journal of Finance, 47 (5): 1731-1764.
 • Chong, T.T. ve Ng, W. (2008). Technical Analysis and The London Stock Exchange: Testing The MACD and RSI Rules Using The FT30, Applied Economics, 15 (14): 1111–1114.
 • Chong, T.T., Ng, W. ve Liew, V.K. (2014). Revisiting The Performance of MACD and RSI Oscillators, Risk and Financial Management, 7 (1): 1-12.
 • Çetindemir, E. (2022). Teknik Analiz İndikatörleri ile Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi.
 • Çevik, F. ve Yalçın, Y. (2003). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması: Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1): 21-36.
 • Raşo, H. ve Demirci M. (2019). Predicting the Turkish Stock Market BIST 30 Index using Deep Learning, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 11 (1): 253-265.
 • Eric, D., Andjelic, G. ve Redzepagic S. (2009). Application of MACD and RVI Indicators As Functions of Investment Strategy Optimization on The Financial Market, Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta Rijeka, 27 (1) :171-196.
 • Fama, E.F. ve Marshall, B. (1966). Filter Rules and Stock Market Trading, The Journal of Business, 39: 226–241. Fama, E.F.Z. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory And Empirical Work, The Journal of Finance, 25 (2): 383-417.
 • Fama, E. F. (1965). Random Walks In Stock Market Prices, Financial Analysts Journal, 10 (11): 55-59. Gold, S. (2015). The Viability of Six Popular Technical Analysis Trading Rules in Determining Effective Buy and Sell Signals: MACD, AROON, RSI, SO, OBV, and ADL, Journal of Applied Financial, 1 (1): 8-29.
 • Korkmaz, A. (2022). Hisse Senedi Değerlemesinde Teknik İndikatörlerin Etkinliği: Borsa İstanbul Üzerine Bir Çalışma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Anabilim Dalı.
 • Mills, T.C. (1997). Technical Analysis and The London Stock Exchange: Testing Trading Rules Using The Ft30, International Journal of Finance and Economics, 2 (4): 319–331.
 • Mitra, S. K. (2011). Usefulness of Moving Average Based Trading Rules in India, International Journal of Business and Management, 6 (7): 199-206.
 • Özarı, Ç. ve Turan, K.K. (2016). Teknik İndikatörlerin Etkinliği: BİST30 ve BİST100 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 6 (1): 94-113.
 • Öztürk, H. (2016). Teknik Analizde Alım- Satım Sistemi Oluşturma: Sistemin Geçmişe Yönelik Testleri, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8 (15): 469-493.
 • Pring, M. J. (2014). Technical Analysis Explained. New York: McGraw-Hill Education. Pruit, S.W. ve White, R.E. (1988). The CRISMA Trading System: Who Says Technical Analysis. Can't Beat The Market?, Journal of Portfolio Manage, 14 (3): 55–58.
 • Raşo, H., Demirci, M. (2018). Predicting The Turkish Stock Market BIST 30 Index Using Deep Learning, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2019 (11): 253-265.
 • Rosillo, R., Fuentea, D. ve Brugosb J. A. L. (2013). Technical Analysis and The Spanish Stock Exchange: Testing The RSI, MACD, Momentum and Stochastic Rules Using Spanish Market Companies, Applied Economics, 45 (12): 1541-1550.
 • Summa, J.F. (2004). Trading Against The Crowd: Profiting From Fear and Greed In Stock, Futures And Options Markets. New Jersey: Wiley Publishing.
 • Stock Trading Tools. (2023). Best, http://www.stock-trading-tools.com/best-technical-analysis-indicators.php/ ,Erişim tarihi: 29 Mart 2023.
 • Tharavanij, P., Siraprapasiri, V. ve Rajchamaha, K, (2015). Performance of Technical Trading Rules: Evidence From Southeast Asian Stock Markets, Springer Plus, 45 (1): 1-40.
 • Thebull. (2023). Top 5, https://thebull.com.au/283-top-5-technical-indicators-to-trade-commodities/, Erişim tarihi: 18 Mart 2023.
 • Wilder, J.W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems; Trend Research. USA: Greensboro.

Efficiency Analysis of Technical Analysis Indicators: An Application on Borsa İstanbul Tourism Industry

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 2, 83 - 94, 13.12.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1291666

Öz

In this study, the performances of the RSI, MACD, Stochastic and Bollinger Band indicators, which are widely used by investors, on the stocks traded in Borsa Istanbul Tourism Sector were compared. In this context, the daily closing values of the stocks were analyzed with the Matriks Database. Profitable transaction percentages, average gain/average loss ratios and return rates were analyzed by taking into account the trading decisions of technical indicators As a result of historical tests, the RSI(50) indicator performed better according to the buy and hold strategy, while other indicators performed lower according to the buy and hold strategy. As a result of the study, it was concluded that the assumptions of the efficient markets hypothesis and random walk theory were rejected in systems created with RSI(50) indicator trading signals, while the assumptions of the efficient markets hypothesis and random walk theory were valid in systems created with RSI(30-70), MACD, Stochastic and Bollinger Band indicators.

Kaynakça

 • Alexander, S.S. (1961). Price Movements in Speculative Markets: Trends or Random Walks, Industrial Management Review, 2 (2): 7-26.
 • Bahar, O. ve Bilen, K. (2020). Turizmde Güvenlik Algısının Türkiye Ekonomisine Etkisi, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Uluslararası Güvenlik Kongresi Özel Sayısı, 185-206.
 • Brock, W., Lakonishok, J. ve LeBaron, B. (1992). Simple Technical Trading Rules And The Stochastic Properties of Stock Returns, Journal of Finance, 47 (5): 1731-1764.
 • Chong, T.T. ve Ng, W. (2008). Technical Analysis and The London Stock Exchange: Testing The MACD and RSI Rules Using The FT30, Applied Economics, 15 (14): 1111–1114.
 • Chong, T.T., Ng, W. ve Liew, V.K. (2014). Revisiting The Performance of MACD and RSI Oscillators, Risk and Financial Management, 7 (1): 1-12.
 • Çetindemir, E. (2022). Teknik Analiz İndikatörleri ile Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Fakültesi.
 • Çevik, F. ve Yalçın, Y. (2003). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İçin Zayıf Etkinlik Sınaması: Stokastik Birim Kök ve Kalman Filtre Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1): 21-36.
 • Raşo, H. ve Demirci M. (2019). Predicting the Turkish Stock Market BIST 30 Index using Deep Learning, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 11 (1): 253-265.
 • Eric, D., Andjelic, G. ve Redzepagic S. (2009). Application of MACD and RVI Indicators As Functions of Investment Strategy Optimization on The Financial Market, Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta Rijeka, 27 (1) :171-196.
 • Fama, E.F. ve Marshall, B. (1966). Filter Rules and Stock Market Trading, The Journal of Business, 39: 226–241. Fama, E.F.Z. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory And Empirical Work, The Journal of Finance, 25 (2): 383-417.
 • Fama, E. F. (1965). Random Walks In Stock Market Prices, Financial Analysts Journal, 10 (11): 55-59. Gold, S. (2015). The Viability of Six Popular Technical Analysis Trading Rules in Determining Effective Buy and Sell Signals: MACD, AROON, RSI, SO, OBV, and ADL, Journal of Applied Financial, 1 (1): 8-29.
 • Korkmaz, A. (2022). Hisse Senedi Değerlemesinde Teknik İndikatörlerin Etkinliği: Borsa İstanbul Üzerine Bir Çalışma. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Anabilim Dalı.
 • Mills, T.C. (1997). Technical Analysis and The London Stock Exchange: Testing Trading Rules Using The Ft30, International Journal of Finance and Economics, 2 (4): 319–331.
 • Mitra, S. K. (2011). Usefulness of Moving Average Based Trading Rules in India, International Journal of Business and Management, 6 (7): 199-206.
 • Özarı, Ç. ve Turan, K.K. (2016). Teknik İndikatörlerin Etkinliği: BİST30 ve BİST100 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 6 (1): 94-113.
 • Öztürk, H. (2016). Teknik Analizde Alım- Satım Sistemi Oluşturma: Sistemin Geçmişe Yönelik Testleri, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8 (15): 469-493.
 • Pring, M. J. (2014). Technical Analysis Explained. New York: McGraw-Hill Education. Pruit, S.W. ve White, R.E. (1988). The CRISMA Trading System: Who Says Technical Analysis. Can't Beat The Market?, Journal of Portfolio Manage, 14 (3): 55–58.
 • Raşo, H., Demirci, M. (2018). Predicting The Turkish Stock Market BIST 30 Index Using Deep Learning, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 2019 (11): 253-265.
 • Rosillo, R., Fuentea, D. ve Brugosb J. A. L. (2013). Technical Analysis and The Spanish Stock Exchange: Testing The RSI, MACD, Momentum and Stochastic Rules Using Spanish Market Companies, Applied Economics, 45 (12): 1541-1550.
 • Summa, J.F. (2004). Trading Against The Crowd: Profiting From Fear and Greed In Stock, Futures And Options Markets. New Jersey: Wiley Publishing.
 • Stock Trading Tools. (2023). Best, http://www.stock-trading-tools.com/best-technical-analysis-indicators.php/ ,Erişim tarihi: 29 Mart 2023.
 • Tharavanij, P., Siraprapasiri, V. ve Rajchamaha, K, (2015). Performance of Technical Trading Rules: Evidence From Southeast Asian Stock Markets, Springer Plus, 45 (1): 1-40.
 • Thebull. (2023). Top 5, https://thebull.com.au/283-top-5-technical-indicators-to-trade-commodities/, Erişim tarihi: 18 Mart 2023.
 • Wilder, J.W. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems; Trend Research. USA: Greensboro.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Hakem Denetimli Makaleler
Yazarlar

Kamil Bilen 0000-0002-9527-5773

Ozan Bahar 0000-0003-3349-5479

Erken Görünüm Tarihi 6 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 34 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bilen, K., & Bahar, O. (2023). Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 34(2), 83-94. https://doi.org/10.17123/atad.1291666
AMA Bilen K, Bahar O. Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Aralık 2023;34(2):83-94. doi:10.17123/atad.1291666
Chicago Bilen, Kamil, ve Ozan Bahar. “Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34, sy. 2 (Aralık 2023): 83-94. https://doi.org/10.17123/atad.1291666.
EndNote Bilen K, Bahar O (01 Aralık 2023) Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 2 83–94.
IEEE K. Bilen ve O. Bahar, “Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 2, ss. 83–94, 2023, doi: 10.17123/atad.1291666.
ISNAD Bilen, Kamil - Bahar, Ozan. “Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34/2 (Aralık 2023), 83-94. https://doi.org/10.17123/atad.1291666.
JAMA Bilen K, Bahar O. Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34:83–94.
MLA Bilen, Kamil ve Ozan Bahar. “Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 2, 2023, ss. 83-94, doi:10.17123/atad.1291666.
Vancouver Bilen K, Bahar O. Teknik Analiz İndikatörlerinin Etkinlik Analizi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34(2):83-94.