Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Travelling in Turks from the Beginning to the Present/Dervishes who came to Anatolia during the Seljuk Period and their Travels-Those Who Came After the Manzikert Victory-I

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 2, 106 - 109, 13.12.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1404441

Öz

Anatolia became a Turkish-Islamic homeland with the Turkish-Islamic conquests after the Manzikert Victory. Anatolian cities became centers of science, culture and civilization for the Turkish-Islamic world during the period of the Turkish Seljuk State, founded by the members of the Great Seljuk State dynasty. Especially the protection of scholars, dervishes and artisans by the rulers of the Turkish Seljuk State and the various opportunities provided to them were effective in the settlement of important figures in Anatolia. This article focuses on the travels of some dervishes and sufis who came to Anatolia in the mentioned period above. It tries to give the cities, towns and geographies they visited and stayed in. We focus on the critical people they came into contact with and some sections of their relations with these people during their travels

Kaynakça

 • Ay, R. (2008). Anadolu’da Derviş ve Toplum 13-15. Yüzyıllar. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Azamat, N. (1995). Evhadüddîn-i Kirmânî. İçinde; İslâm Ansiklopedisi (Cilt 11, ss. 518-520). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Bayram, M. (2012). Sosyal ve Siyâsî Boyutlarıyla Ahi Evren Mevlânâ Mücadelesi. Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları.
 • Hacıgökmen, M. A. (2018). Türkiye Selçuklu Devlet Adamları. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Kaya, S. (2006). I. Gıyâseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Kılıç, M. E. (1999). İbnü’l-Arabî, Muhyiddin. İçinde; İslâm Ansiklopedisi (Cilt 20, ss. 493-516). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Şahin, İ. (1998). Ahî Evran. İçinde; İslam Ansiklopedisi (Cilt 1, ss. 529-530). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Şahinoğlu, M. N. (1991). Bahâeddin Veled. İçinde; İslâm Ansiklopedisi (Cilt 4, ss. 460-462). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Uyumaz, E. (2003). Sultan I. Alâeddîn Keykubad Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasî Tarihi (1220-1237). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I

Yıl 2023, Cilt: 34 Sayı: 2, 106 - 109, 13.12.2023
https://doi.org/10.17123/atad.1404441

Öz

Anadolu, Malazgirt Zaferi sonrasında Türk-İslam fetihleriyle Türk-İslam yurdu hâline gelmiştir. Büyük Selçuklu Devleti hanedanına mensup kişilerin kurduğu Türkiye Selçuklu Devleti zamanında ise Türk-İslam dünyası için Anadolu şehirleri birer ilim, kültür ve medeniyet merkezi olmuştur. Özellikle Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarının âlimleri, dervişleri, sanatkârları koruyup kollamaları ve onlara çeşitli imkânlar tanımaları dönemin önemli simalarının Anadolu’ya gelip yerleşmelerinde etkili olmuştur. Bu yazıda adı geçen dönemde Anadolu’ya gelen bazı dervişlerin ve mutasavvıfların seyahatleri üzerinde durulacak; bulundukları, uğradıkları ve konakladıkları şehirler, beldeler ve coğrafyalar verilmeye çalışılacaktır. Seyahatleri esnasında temas ettikleri önemli kişiler ve bunlarla olan münasebetlerinin bazı kesitleri üzerinde durulacaktır.

Kaynakça

 • Ay, R. (2008). Anadolu’da Derviş ve Toplum 13-15. Yüzyıllar. İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Azamat, N. (1995). Evhadüddîn-i Kirmânî. İçinde; İslâm Ansiklopedisi (Cilt 11, ss. 518-520). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Bayram, M. (2012). Sosyal ve Siyâsî Boyutlarıyla Ahi Evren Mevlânâ Mücadelesi. Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları.
 • Hacıgökmen, M. A. (2018). Türkiye Selçuklu Devlet Adamları. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Kaya, S. (2006). I. Gıyâseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Kılıç, M. E. (1999). İbnü’l-Arabî, Muhyiddin. İçinde; İslâm Ansiklopedisi (Cilt 20, ss. 493-516). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Şahin, İ. (1998). Ahî Evran. İçinde; İslam Ansiklopedisi (Cilt 1, ss. 529-530). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Şahinoğlu, M. N. (1991). Bahâeddin Veled. İçinde; İslâm Ansiklopedisi (Cilt 4, ss. 460-462). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Uyumaz, E. (2003). Sultan I. Alâeddîn Keykubad Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasî Tarihi (1220-1237). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Rekreasyon, Tatil ve Turizm Coğrafyası
Bölüm Turizm Tarihi İncelemeleri
Yazarlar

İsmail Turan 0000-0003-1547-4762

Erken Görünüm Tarihi 13 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 13 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 1 Kasım 2023
Kabul Tarihi 1 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 34 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Turan, İ. (2023). Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 34(2), 106-109. https://doi.org/10.17123/atad.1404441
AMA Turan İ. Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Aralık 2023;34(2):106-109. doi:10.17123/atad.1404441
Chicago Turan, İsmail. “Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler Ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34, sy. 2 (Aralık 2023): 106-9. https://doi.org/10.17123/atad.1404441.
EndNote Turan İ (01 Aralık 2023) Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34 2 106–109.
IEEE İ. Turan, “Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 2, ss. 106–109, 2023, doi: 10.17123/atad.1404441.
ISNAD Turan, İsmail. “Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler Ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 34/2 (Aralık 2023), 106-109. https://doi.org/10.17123/atad.1404441.
JAMA Turan İ. Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34:106–109.
MLA Turan, İsmail. “Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler Ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 34, sy. 2, 2023, ss. 106-9, doi:10.17123/atad.1404441.
Vancouver Turan İ. Başlangıçtan Günümüze Türklerde Seyahat/Selçuklular Döneminde Anadolu’ya Gelen Dervişler ve Seyahatleri-Malazgirt Zaferinden Sonra Gelenler-I. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2023;34(2):106-9.