Kitap İncelemesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Tourist Gaze

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 92 - 101, 31.12.2021

Öz

The Tourist Gaze, one of John Urry's most influential books in tourism sociology research, was first published in English in 1990. In Turkey, the first edition was published by Bilgesu Publishing in 2009 with the translation of Enis Tataroğlu and İbrahim Yıldız. In this book, which basically emerged with the adaptation of Michel Foucault's "Clinical Gaze" concept to tourism as the "Tourist Gaze", the distinction was made in advance that the tourist gaze does not have a common meaning with the serious nature of the clinical gaze. The concept of gaze is related to pleasure, travel and tourism. Tourist gaze, as a concept, refers to the way tourists see places and people, and how landscapes are chosen is constructed and regulated by the tourism industry. The book is based on a historical perspective on how the tourist view of different societies and social groups has changed and developed. In this context, how the tourist gaze has been formed, how it has been gained importance, what kind of results it has been created for touristic places and how it has been in relation with other social practices are discussed in the book.

Kaynakça

  • Urry, J. (2009). Turist Bakışı, (Çev. Enis Tataroğlu ve İbrahim Yıldız). Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Turist Bakışı

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 92 - 101, 31.12.2021

Öz

Sosyolog John Urry’nin turizm sosyolojisi araştırmalarının en etkili kitaplarından biri olan kitabı Turist Bakışı ilk olarak İngilizce dilinde 1990 yılında yayımlandı. Türkiye’de ise ilk baskısı 2009 yılında Enis Tataroğlu ve İbrahim Yıldız’ın çevirisiyle Bilgesu Yayıncılık tarafından yapıldı. Temelde Michel Foucault’un “Tıbbî Bakış” kavramını, turizme “Turist Bakışı” olarak uyarlamasıyla ortaya çıkan kitapta, turist bakışının tıbbî bakışın ciddi doğasıyla ortak bir anlamı olmadığı ve bakış kavramının zevk, seyahat ve turizm ile ilgili olduğu ayrımı da peşinen yapılmıştır. Turist bakışı bir kavram olarak, turistlerin mekânları ve insanları görme biçimlerinin ve manzaraların nasıl seçileceğinin turizm endüstrisi tarafından inşa edildiğini ve düzenlendiğini ifade etmektedir. Kitap, farklı toplum ve sosyal grupların sahip olduğu turist bakışının, nasıl değişip geliştiğini tarihsel bir bakış açısı üzerine temellendirmiştir. Bu bağlamda kitapta; turist bakışının nasıl oluştuğu, nasıl önem kazandığı ve turistik mekanlar için ne gibi sonuçlar yarattığı ve diğer toplumsal uygulamalarla nasıl bir ilişki içerisinde olduğu tartışılmıştır.

Kaynakça

  • Urry, J. (2009). Turist Bakışı, (Çev. Enis Tataroğlu ve İbrahim Yıldız). Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Arzu TOKER (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0619-9941
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2021
Kabul Tarihi 23 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Toker, A. (2021). Turist Bakışı . Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi , 2 (2) , 92-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atadergi/issue/67863/1023395

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi yayıncı Bayram KANCA tarafından CC BY-NC-SA 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1sa.svg?ref=chooser-v1 ile lisanslanmıştır.