Dergi Yöneticisi, Editör

Doç. Dr. Fatma Zehra ÇAKICI

Turkey
fzehra.cakici@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4117-2058
Konular: Sayısal Modelleme,Yapısal Bütünlük ve Hasar,Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme,Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri,Mimari Tasarım,Koruma, Yenileme ve Restorasyon,Fiziksel Çevre Denetimi,Mimarlık,Mimarlık, Planlama, Tasarım
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Defne DURSUN

Turkey
defnedursun@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4560-744X
Konular: Şehir Tasarım,Şehir Planlama,Şehir Ekonomisi,Kentsel Coğrafya,Katılım ve Yönetişim,Bölge Planlama,Kent Tarihi,Kent Morfolojisi,Şehir ve Bölge Planlama,Mimarlık, Planlama, Tasarım
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Editör Kurulu

Doç. Dr. Fatma Zehra ÇAKICI

Turkey
fzehra.cakici@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4117-2058
Konular: Sayısal Modelleme,Yapısal Bütünlük ve Hasar,Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme,Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri,Mimari Tasarım,Koruma, Yenileme ve Restorasyon,Fiziksel Çevre Denetimi,Mimarlık,Mimarlık, Planlama, Tasarım
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Defne DURSUN

Turkey
defnedursun@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4560-744X
Konular: Şehir Tasarım,Şehir Planlama,Şehir Ekonomisi,Kentsel Coğrafya,Katılım ve Yönetişim,Bölge Planlama,Kent Tarihi,Kent Morfolojisi,Şehir ve Bölge Planlama,Mimarlık, Planlama, Tasarım
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Manu SOBTİ

Australia
m.sobti@uq.edu.au
Konular: Mimarlık Tarihi
Kurum: Brisbane University

Prof. Dr. Yun GAO

United Kingdom
Y.Gao@hud.ac.uk
Konular: Kent Morfolojisi
Kurum: University of Huddersfield

Doç. Dr. Aslı ER AKAN

Turkey
aslierakan@cankaya.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5362-8625
Konular: Yapısal Bütünlük ve Hasar,Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri
Kurum: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Dr. Ertu UNVER

United Kingdom
e.unver@hud.ac.uk
ORCID: 0000-0002-9031-6353
Konular: Endüstri Ürünleri Tasarımı
Kurum: University of Huddersfield

Doç. Dr. Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU

Turkey
ormecioglu@akdeniz.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0662-4178
Konular: Sanat Tarihi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Mimarlık, Planlama, Tasarım
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
URL: http://aves.akdeniz.edu.tr/ormecioglu/