Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

KULLANILABİLİRLİK KAVRAMININ ALANYAZINA DAYALI DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÖNERİSİ: “ŞEHİR KULLANILABİLİRLİĞİ” YAKLAŞIMI

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 55 - 62, 15.12.2017

Öz

Bu
çalışmada Atatürk Üniversitesi tarafından desteklenen “Şehir Kullanılabilirlik
Endeksinin Geliştirilmesi ve Uygulanması” başlıklı bilimsel araştırma
projesinin kavramsal çerçevesi sunulmaktır. Proje ile uzun vadede varılmak
istenen hedef, şehirlerin turizm değerlerinin ortaya çıkarılmasına ve kentlerin
tanıtımına katkıda bulunmaktır. Projenin özeldeki amacı, Erzurum şehrine ait
turistik ve kültürel varlıkların kullanılabilirlik problemlerini yenilikçi
yöntemlerle belirlemek ve bu problemlere çözüm önerileri getirmektir.Burada
açılmak istenen konu, mevcut alanyazında ele alınan kullanılabilirlik
unsurlarının şehir mekânı bağlamında kullanımı için bir çerçeve
oluşturulmasıdır. İBE alanyazında yer alan tasarım temelli, uzman temelli ve
kullanıcı temelli testlerin, mimarlığa ve şehirciliğe uyarlanma yolları üzerine
öneriler getirilmektedir. Bu kapsamda “şehir kullanılabilirlik” kavramı yeni
bir kavram olarak tanıtılmakta ve insan-bilgisayar etkileşiminin temel aracı
olan kullanılabilirliğin, kent mekânına transfer edilebilmesine dair bir
çerçeve sunulmaktadır. 

Kaynakça

 • Çağıltay, K. 2011 İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Lynch, Kevin. 1960 The Image of the City. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Malouff, D. 2016 How snow exacerbates the weaknesses of suburban road design. Greater Greater Washinton. Accessed on Jan 28 2016 http://greatergreaterwashington.org/post/29503/how-snow-exacerbates-the-weaknesses-of-suburban-road-design/
 • Montgomery, J. 1998 Making a city: Urbanity, vitality and urban design, Journal of Urban Design. Vol. 3, Iss. 1: 93-116.
 • Nielsen, J., Mack, R.L. 1994 Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons, New York, NY.
 • O'Neill, M.J. 1991 Evaluation of a Conceptual Model of Architectural Legibility. Environment and Behavior. 23: 259-284.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) 2009 Kamu İnternet Siteleri Rehberi Bölüm 3 Görsel Tasarım ve Kullanıcı Arayüzü Özellikleri http://kamis.gov.tr/wp-content/uploads/rehber/Rehber_Bolum3_GorselTasarimveKullaniciArayuzuOzellikleri.pdf
 • Weisman, J. 1981 Evaluating Architectural Legibility: Way-Finding in the Built Environment. Environment and Behavior. 13: 189-204.

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 55 - 62, 15.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Çağıltay, K. 2011 İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği: Teoriden Pratiğe. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Lynch, Kevin. 1960 The Image of the City. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Malouff, D. 2016 How snow exacerbates the weaknesses of suburban road design. Greater Greater Washinton. Accessed on Jan 28 2016 http://greatergreaterwashington.org/post/29503/how-snow-exacerbates-the-weaknesses-of-suburban-road-design/
 • Montgomery, J. 1998 Making a city: Urbanity, vitality and urban design, Journal of Urban Design. Vol. 3, Iss. 1: 93-116.
 • Nielsen, J., Mack, R.L. 1994 Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons, New York, NY.
 • O'Neill, M.J. 1991 Evaluation of a Conceptual Model of Architectural Legibility. Environment and Behavior. 23: 259-284.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) 2009 Kamu İnternet Siteleri Rehberi Bölüm 3 Görsel Tasarım ve Kullanıcı Arayüzü Özellikleri http://kamis.gov.tr/wp-content/uploads/rehber/Rehber_Bolum3_GorselTasarimveKullaniciArayuzuOzellikleri.pdf
 • Weisman, J. 1981 Evaluating Architectural Legibility: Way-Finding in the Built Environment. Environment and Behavior. 13: 189-204.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Zehra ÇAKICI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4117-2058
Türkiye


Türkan KARAKUŞ YILMAZ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ersin KARAMAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Engin KURŞUN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gül ŞİMŞEK Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çakıcı, F. Z. , Karakuş Yılmaz, T. , Karaman, E. , Kurşun, E. & Şimşek, G. (2017). KULLANILABİLİRLİK KAVRAMININ ALANYAZINA DAYALI DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÖNERİSİ: “ŞEHİR KULLANILABİLİRLİĞİ” YAKLAŞIMI . ATA Planlama ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , 55-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim/issue/38298/443099