Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ÇATILARDA BUZLANMA VE BUZ SARKITLARININ OLUŞUM SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 13 - 19, 12.07.2018

Öz

Çatılar,
binaları kar, yağmur, rüzgâr ve güneş vb. dış hava koşullarından korumalarının
yanı sıra üzerine gelen kar yükünü taşıma ve binanın ısıl konforunu sağlama
gibi görevleri de bulunmaktadır. Ancak, bölgenin fazla kar yağışına maruz
kalması ve soğuk hava koşullarından dolayı karın eriyememesi, kar örtüsünün
yeryüzünde ve çatı yüzeyinde daha uzun süre kalmasına sebep olmaktadır.
Çatılarda biriken karların donarak buz kütleleri ve buz sarkıtlarına dönüşmesi
ve ısınan havayla birlikte düşmesi sonucunda çok sayıda maddi ve ölümlü kazalar
meydana gelmektedir. Bu çalışma kapsamında karın çatıdan tahliyesini engelleyen
ve buzlanma ve buz sarkıtlarının oluşmasına sebep olan faktörler ele alınarak,
çözüm alternatifleri dört başlıkta incelenecektir; bunlar (i) çatı formu ve
tasarımı, (ii) çatı sistemi tasarımı, (iii) çatı malzemesi ve (iv) alternatif
yöntemlerin kullanımını içermektedir. 

Kaynakça

 • Baştanoğlu A., Rubacı E., Altun M.C., Öztürk M., Arıoğlu N., Türkeri N., Bulut Ü. Eğimli Çatılar ve Çatı Sistemleri, ÇATIDER, http://www.catider.org.tr. Erişim: 12.11.2016.
 • Budunoğlu, H. 2012. Organically Modified Silica based Nanomaterials for Functional Surfaces, Bilkent University, Graduate School of Engineering and Science, Doctor of Philosophy, Ankara.
 • Buska, J., Tobiasson, W., Greatorex, A. 1998. Roof Ventilation to Prevent Problematic Icings at Eaves, ASHRAE Transactions 1998, 104(2), American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., Atlanta, Ga.
 • Ercan, B. 2013. Anti-icing Properties of Polymer Composite Films and Aqueous Polymer Solutions, Koç University, Graduate School of Sciences and Engineering, Master of Science, İstanbul.
 • Flood, I.M.R., Heidrich, A. 2000. Roof Design in Regions of Cold and Snow, Snow Engineering 2000: Recent Advances and Developments, Editör: E. Hjorth-Hansen, I. Holand, S. Loset, H. Norem, CRC Press, Balkema, Rotterdam, 213-224.
 • Gökdemir, T. 2013. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi Uygulamaları ve İstanbul Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özdemir, E. 2011. Karayolu Üstyapılarında Buzlanmayla Mücadelede Isıtılmış Agrega Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Tobiasson, W., Buska, J., Greatorex, A. 1994. Ventilating Attics to Minimize Icings at Eaves, Energy and Buildings, 21(3): 229-234.
 • Tobiasson, W., Tantillo, T., Buska, J. 1999. Ventilating Cathedral Ceilings to Prevent Problematic Icings at Their Eaves, Proceedings of the North American Conference on Roofing Technology, September 16-17, 1999, Toronto, Canada, 84-97.
 • URL-1, Çatı Oluk Kar Buz Önleme, Form Mühendislik, http://www.formmuhendislik.com/tr/14498/Cati-Oluk-Kar-Buz-Onleme, Erişim: 15.11.2016.

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 13 - 19, 12.07.2018

Öz

Kaynakça

 • Baştanoğlu A., Rubacı E., Altun M.C., Öztürk M., Arıoğlu N., Türkeri N., Bulut Ü. Eğimli Çatılar ve Çatı Sistemleri, ÇATIDER, http://www.catider.org.tr. Erişim: 12.11.2016.
 • Budunoğlu, H. 2012. Organically Modified Silica based Nanomaterials for Functional Surfaces, Bilkent University, Graduate School of Engineering and Science, Doctor of Philosophy, Ankara.
 • Buska, J., Tobiasson, W., Greatorex, A. 1998. Roof Ventilation to Prevent Problematic Icings at Eaves, ASHRAE Transactions 1998, 104(2), American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., Atlanta, Ga.
 • Ercan, B. 2013. Anti-icing Properties of Polymer Composite Films and Aqueous Polymer Solutions, Koç University, Graduate School of Sciences and Engineering, Master of Science, İstanbul.
 • Flood, I.M.R., Heidrich, A. 2000. Roof Design in Regions of Cold and Snow, Snow Engineering 2000: Recent Advances and Developments, Editör: E. Hjorth-Hansen, I. Holand, S. Loset, H. Norem, CRC Press, Balkema, Rotterdam, 213-224.
 • Gökdemir, T. 2013. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi Uygulamaları ve İstanbul Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Özdemir, E. 2011. Karayolu Üstyapılarında Buzlanmayla Mücadelede Isıtılmış Agrega Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Tobiasson, W., Buska, J., Greatorex, A. 1994. Ventilating Attics to Minimize Icings at Eaves, Energy and Buildings, 21(3): 229-234.
 • Tobiasson, W., Tantillo, T., Buska, J. 1999. Ventilating Cathedral Ceilings to Prevent Problematic Icings at Their Eaves, Proceedings of the North American Conference on Roofing Technology, September 16-17, 1999, Toronto, Canada, 84-97.
 • URL-1, Çatı Oluk Kar Buz Önleme, Form Mühendislik, http://www.formmuhendislik.com/tr/14498/Cati-Oluk-Kar-Buz-Onleme, Erişim: 15.11.2016.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Zehra ÇAKICI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4117-2058
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çakıcı, F. Z. (2018). ÇATILARDA BUZLANMA VE BUZ SARKITLARININ OLUŞUM SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . ATA Planlama ve Tasarım Dergisi , 2 (1) , 13-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim/issue/38384/443169