Tez Özeti
BibTex RIS Kaynak Göster

TARİHİ İPEK YOLUNUN BAKÜ İÇERİŞEHİR’DE BIRAKTIĞI ESERLERİN KENT İMAJINDAKİ YERİ

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 59 - 79, 25.12.2018

Öz

Tarihi İpek yolunun Bakü İçerişehir ve
çevresinde bıraktığı eserlerin kent imajındaki yerinin belirlenmesi amacı ile
bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci
aşamada eğitimli gözlemci değerlendirmesi ile İçerişehir ve çevresindeki
kentsel imaj öğeleri Kevin Lynch’in tespit ettiği yönteme göre belirlenmiştir.
İkinci aşamada ise Bakü kent genelinde yaşamakta olan yirmi üç kişiyle
ayrıntılı bir görüşme yapılmış ve buna bağlı olarak kent merkezinin kentsel
imaj analizi ortaya çıkartılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, İpek Yolu
dönemini simgeleyen ve kentin tarihi çekirdeğinde konumlanan hangi ögelerin
kentli imgesinde ne kadar yer edindiği tespit edilmiş, yer edinen ve edinmeyen
ögelerin bu sonuca ulaşılmasındaki etkenler açığa çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Kaynakça

 • Referans1 Anonim, 2018. http://www.psikolojik.gen.tr/algi.html. Algı. Erişim: 28.09.2018.
 • Referans2 Aşurbeyli, S., 1992. Bakı Şəhərinin Tarixi. Orta Əsrlər Dövrü. Avrasiya Press. Bakı.
 • Referans3 Emrahov, M., 2011. Böyük İpek Yolu. Ders vəsaiti. Mütrecim. Bakı.
 • Referans4 Ferhadoğlu, K. (2006). İçərişəhər Bakı , Çinar-Çap: Ş-Q, Bakı.
 • Referans5 Giritlioğlu, C., 1991. Şehirsel Mekan Öğeleri Ve Tasarımı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. İstanbul.
 • Referans6 Giyasi, C. 1991. “Nizami Devri Mimari Yapılar”, s. 161-162, Bakü.
 • Referans7 Hemidov, H., 2009. Azerbaycan ve İpek Yolu, Bakı.
 • Referans8 İnceoğlu, M. (2010). Tutum, Algı, İletişim, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. İstanbul.
 • Referans9 Krier, R. and Rowe, C. (1979) Urban Space. Academy Editions, London.
 • Referans10 Lang, J. 1987. Creating Architectural Theory, Van Nostrad Reinhold Com., New York.
 • Referans11 Lynch, K. (1960). The Image Of The City. Massachusetts Institute Of Technology & Harvard College. VII. BASIM (1973)’ten Türkçe Çevirisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul, Haziran 2015.
 • Referans12 Önal, F. ve Günal, F.E. (2008). Kent İmajı ve Kentsel Doku Bağlamında Çanakkale Kent Merkezinin İrdelenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans13 Preslib, 2003. Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan Presidential Library 2003. http://files.preslib.az/projects/remz/pdf_en/atr_paytaxt.pdf. Erişim: 06.10.2018.
 • Referans14 Rapoport, A. (1977). Human Aspect of Urban Form, Oxford Pergamon Press, New York.
 • Referans15 Weintraub, D.J, Walker L. E. (1968). Perception Brooks/Cole Publishing Company, Wadsworth Publishing Company , Belmont.
 • Referans16 Url 1: https://www.dookinternational.com/blog/palace-of-the-shirvanshahs/ . Erişim: 28.10.2018
 • Referans17 Url 2: https://www.allnumis.com/banknotes-catalog/azerbaijan/1994-1995-issue/10000-manat-1994-1715 . Erişim 02.10.2018
 • Referans18 Url 3: https://www.molon.de/galleries/Azerbaijan/Baku/Old/img.php?pic=18 . Erişim: 02.10.2018
 • Referans19 Url 4: https://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g293933-i32429570-Azerbaijan.html . Erişim: 02.10.2018
 • Referans20 Url 5: https://www.vcoins.com/en/stores/numiscorner/239/product/azerbaijan_50_manat_19941995_km17a_undated_1993_unc6570/858940/Default.aspx . Erişim: 06.10.2018
 • Referans21 Url 6: http://www.azerbaijans.com/content_351_tr.html . Erişim: 06.10.2018
 • Referans22 Url 7: http://www.azerbaijans.com/content_351_tr.html . Erişim: 08.10.2018
 • Referans23 Url 8: http://sara-az.ucoz.com/index/inner_city/0-49 . Erişim: 08.10.2018

SEEKING THE TRACES OF ARTIFACTS OF HISTORICAL SILK ROAD ON BAKU OLD CITY IN THE IMAGE OF THE CITY

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 59 - 79, 25.12.2018

Öz

A study was conducted to determine the place of the
ancient monuments of historical Silk Road in and about Baku Old City in the
image of the city. The study was carried out in two stages. In the first stage,
elements of city image in and about Baku Old City were identified according to
Kevin Lynch’s method, using trained observer consideration. In the second stage
a detailed interview was conducted with 23 locals who live in various parts of
Baku. Then, an analysis of city image was conducted based on the results of the
interviews.  Assessment of the analysis
helped to identify which historical elements of Silk Road, being at the
historical core of the city, attain a place in the image of the city and how
big that place is, and why some of those elements are memorable while others
not.As a result of the findings, it was revealed that
the participants perceived the internal city as a whole. This finding results
in the fact that many important works in the region cannot be remembered
individually.

Kaynakça

 • Referans1 Anonim, 2018. http://www.psikolojik.gen.tr/algi.html. Algı. Erişim: 28.09.2018.
 • Referans2 Aşurbeyli, S., 1992. Bakı Şəhərinin Tarixi. Orta Əsrlər Dövrü. Avrasiya Press. Bakı.
 • Referans3 Emrahov, M., 2011. Böyük İpek Yolu. Ders vəsaiti. Mütrecim. Bakı.
 • Referans4 Ferhadoğlu, K. (2006). İçərişəhər Bakı , Çinar-Çap: Ş-Q, Bakı.
 • Referans5 Giritlioğlu, C., 1991. Şehirsel Mekan Öğeleri Ve Tasarımı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi. İstanbul.
 • Referans6 Giyasi, C. 1991. “Nizami Devri Mimari Yapılar”, s. 161-162, Bakü.
 • Referans7 Hemidov, H., 2009. Azerbaycan ve İpek Yolu, Bakı.
 • Referans8 İnceoğlu, M. (2010). Tutum, Algı, İletişim, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. İstanbul.
 • Referans9 Krier, R. and Rowe, C. (1979) Urban Space. Academy Editions, London.
 • Referans10 Lang, J. 1987. Creating Architectural Theory, Van Nostrad Reinhold Com., New York.
 • Referans11 Lynch, K. (1960). The Image Of The City. Massachusetts Institute Of Technology & Harvard College. VII. BASIM (1973)’ten Türkçe Çevirisi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul, Haziran 2015.
 • Referans12 Önal, F. ve Günal, F.E. (2008). Kent İmajı ve Kentsel Doku Bağlamında Çanakkale Kent Merkezinin İrdelenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans13 Preslib, 2003. Administrative Department of the President of the Republic of Azerbaijan Presidential Library 2003. http://files.preslib.az/projects/remz/pdf_en/atr_paytaxt.pdf. Erişim: 06.10.2018.
 • Referans14 Rapoport, A. (1977). Human Aspect of Urban Form, Oxford Pergamon Press, New York.
 • Referans15 Weintraub, D.J, Walker L. E. (1968). Perception Brooks/Cole Publishing Company, Wadsworth Publishing Company , Belmont.
 • Referans16 Url 1: https://www.dookinternational.com/blog/palace-of-the-shirvanshahs/ . Erişim: 28.10.2018
 • Referans17 Url 2: https://www.allnumis.com/banknotes-catalog/azerbaijan/1994-1995-issue/10000-manat-1994-1715 . Erişim 02.10.2018
 • Referans18 Url 3: https://www.molon.de/galleries/Azerbaijan/Baku/Old/img.php?pic=18 . Erişim: 02.10.2018
 • Referans19 Url 4: https://www.tripadvisor.co.uk/LocationPhotoDirectLink-g293933-i32429570-Azerbaijan.html . Erişim: 02.10.2018
 • Referans20 Url 5: https://www.vcoins.com/en/stores/numiscorner/239/product/azerbaijan_50_manat_19941995_km17a_undated_1993_unc6570/858940/Default.aspx . Erişim: 06.10.2018
 • Referans21 Url 6: http://www.azerbaijans.com/content_351_tr.html . Erişim: 06.10.2018
 • Referans22 Url 7: http://www.azerbaijans.com/content_351_tr.html . Erişim: 08.10.2018
 • Referans23 Url 8: http://sara-az.ucoz.com/index/inner_city/0-49 . Erişim: 08.10.2018
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Tez Özeti
Yazarlar

Chinara Rustamlı 0000-0002-4179-2644

Süleyman Balyemez Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2018
Kabul Tarihi 28 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Rustamlı, C., & Balyemez, S. (2018). TARİHİ İPEK YOLUNUN BAKÜ İÇERİŞEHİR’DE BIRAKTIĞI ESERLERİN KENT İMAJINDAKİ YERİ. ATA Planlama Ve Tasarım Dergisi, 2(2), 59-79.