Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 97 - 105 2020-12-25

ISTANBUL GARDENS IN THE TULIP ERA
LALE DEVRİ’NDE İSTANBUL BAHÇELERİ

Hilal TURGUT [1]


Turkish art, which is spread over a wide geography, should be examined in more detail in terms of landscape architecture. The fact that the researches on historical Turkish gardens were not detailed enough condemned Turkish art to the shadow of Islamic art and from time to time to western art. This study aimed to evaluate a period of this noble art, which is characterized by its unique lines and style and kneaded with the artistic features of the age in which it lived, in terms of landscape architecture. In this study; in the light of the works of art historians, especially Sedad Hakkı Eldem, it was tried to give information about the 18th century Tulip Era Istanbul gardens and design details.

Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk sanatının peyzaj mimarlığı açısından da daha detaylı incelenmesi gerekmektedir. Tarihi Türk bahçeleri ile ilgili araştırmaların yeterince detaylandırılmamış olması Türk sanatını İslam sanatı ve zaman zaman da batı sanatının gölgesine mahkum etmiştir. Kendine has çizgileri ve üslubu ile karakterize olan ve yaşadığı çağın sanatsal özellikleri ile yoğrulan bu asil sanatın bir dönemini peyzaj mimarlığı açısından değerlendirmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada; Sedad Hakkı Eldem ağırlıklı olmak üzere sanat tarihçilerinin yaptığı çalışmalar ışığında 18. yüzyıl Lale Devri İstanbul bahçeleri ve tasarım detayları hakkında bilgiler verilmeye çalışılmıştır.
 • Arseven, C. E.,1956. Türk Sanatı Tarihi. Milli Eğitim Basımevi. s, 800.
 • Balkış, L.,1994. 16.-18. yüzyıllarda Avusturya sanatında Türkler. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. s,145. İstanbul.
 • Canca, G.,1999. Bir Geçiş Dönemi Olarak İstanbul`da III. Ahmet Devri Mimarisi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Basılmamış Doktora Tezi s, 335.
 • Eldem, S.H., 1976. Türk Bahçeleri. Kültür Bakanlığı Türk Sanat Eserleri I, s, 371.İstanbul.
 • Eldem, S., H., 1977. Sa’dabad. Kültür Bakanlığı Türk Kültür Yayınları Türk Sanat Eserleri 2. s,178. İstanbul.
 • Gültekin, P., 2019. Kültürel Odaklı Peyzaj Biyografisinin Oluşturulması: Üsküdar Kıyı Bandı Örneği. Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s., 283. Düzce.
 • Kavalcı, Ş., 2003. Kağıthane'de 18. ve 19. yüzyıl Yapıları. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s,273. Çanakkale.
 • Kuban, D., 2007. Osmanlı Mimarisi. YEM yayın. İstanbul.
 • Nirven, S.N.,1949. Sadabad Su Tesisleri. ARKİTEKT sayı 207-208., sayfa 271-278.
 • Ortaylı, İ.,2009. Lale Devri. TRT toplum ve Medeniyet Söyleşileri.
 • Sönmez, S., Aktaş, U., 2011. İstanbul’un Yeşilliği. Avrupa Kültür Başkenti Ajansı. s, 283.
 • Altınay, A.R., 2014. Lale Devri. İlgi Kültür ve Sanat Yayınları. s, 158.
 • URL 1 https://islamansiklopedisi.org.tr/lale-devri Erişim: 11.11.2020
 • URL 2. https://www.turquery.com/turquerie Erişim: 15.11.2020
 • URL 3. https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-iii-cesmesi--topkapi-sarayi Erişim: 25.10.2020
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Aralık 2020
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5541-1187
Yazar: Hilal TURGUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

APA Turgut, H . (2020). LALE DEVRİ’NDE İSTANBUL BAHÇELERİ . ATA Planlama ve Tasarım Dergisi , 4 (2) , 97-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim/issue/58696/831572