Cilt: 4 - Sayı: 2, 25.12.2020

Yıl: 2020

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Akif IRMAK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 0000-0001-8285-5341
Peyzaj Mimarlığı, Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Peyzaj Onarımı, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mimarlık, Fiziksel Çevre Denetimi, Koruma, Yenileme ve Restorasyon, Mimari Tasarım, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme, Yapısal Bütünlük ve Hasar, Sayısal Modelleme
Dr. Öğr. Üyesi Defne DURSUN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 0000-0003-4560-744X
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Kent Morfolojisi, Kent Tarihi, Şehir ve Bölge Planlama, Bölge Planlama, Katılım ve Yönetişim, Kentsel Coğrafya, Şehir Ekonomisi, Şehir Planlama, Şehir Tasarım