Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EXAMINATİON OF 80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARK WITHIN THE SCOPE OF THEME PARK

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 14, 30.06.2021

Öz

Kaynakça

 • 80 Binde Devr-i Alem. (2020, 10 Mayıs). 80 Binde Devr-i Alem Parkı. Erişim Adresi: http://www.80bindedevrialem.com/
 • Gezimanya. (2020, 19 Nisan). Konya Özellikleri. Erişim adresi: https://gezimanya.com/ turkiye/konya-nerededir-0
 • Gök, A. B., Bingöl, B. 2017. Tarih ve Kültür Temalı Parklar. İnönü University Journal of Arts and Design, 7(15), 129-140. DOI: 10.16950/inustd.292033
 • Haberler. (2020, 25 Nisan). Minyatür Parka “80 Binde Devr-i Alem” İsmi Verildi. Erişim adresi: https://www.haberler.com/minyatur-parka-80-binde-devr-i-alem-ismi-4469763-haberi/
 • Meram Belediyesi. 2020. Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 542010 Meram/KONYA
 • Meram. (2020, 12 Nisan). Vikipedi içinde. Erişim adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/ Meram
 • T.C. Konya Valiliği, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2020, 14 Mayıs). Erişim adresi: https://www.konyakultur. gov.tr/index.php?route=pages/pages&page_id=2

TEMA PARKI KAPSAMINDA 80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI’NIN İRDELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 14, 30.06.2021

Öz

Farklı mimarileri ve hikayeleri ile ziyaretçilerine farklı deneyimler sunan tema parkları değişen ve gelişen teknoloji ile de sürekli kendilerini yenilemekte ve geliştirmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tema parklarına oluşan talep, değişen eğlence anlayışıyla da gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada, Konya ili Meram ilçesinde yer alan, 80 Binde Devr-i Alem Parkı, çalışma alanı olarak ele alınmıştır. 80 Binde Devr-i Alem Parkı, farklı üç bölümün bir arada bulunduğu, bir tema park niteliğindedir. Çalışma alanı ile ilgili elde edilen veriler; parkın bölümleri, parkta bulunan aktivite ve mekânlar, parkın bitkilendirme ve tasarım özellikleri, parkın ulaşılabilirlik altyapısı ve parkın çevresel faktörleri kapsamında değerlendirilerek, parkın olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durulmuş ve öneriler getirilerek Konya iline katkısı ve önemi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde çalışma alanının hem kentin turizmine hem de kentin ekonomisine büyük katkı sağlayacağı ve sosyal refahın artmasında da önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir

Kaynakça

 • 80 Binde Devr-i Alem. (2020, 10 Mayıs). 80 Binde Devr-i Alem Parkı. Erişim Adresi: http://www.80bindedevrialem.com/
 • Gezimanya. (2020, 19 Nisan). Konya Özellikleri. Erişim adresi: https://gezimanya.com/ turkiye/konya-nerededir-0
 • Gök, A. B., Bingöl, B. 2017. Tarih ve Kültür Temalı Parklar. İnönü University Journal of Arts and Design, 7(15), 129-140. DOI: 10.16950/inustd.292033
 • Haberler. (2020, 25 Nisan). Minyatür Parka “80 Binde Devr-i Alem” İsmi Verildi. Erişim adresi: https://www.haberler.com/minyatur-parka-80-binde-devr-i-alem-ismi-4469763-haberi/
 • Meram Belediyesi. 2020. Yenişehir Mah. Azerbaycan Cad. No: 542010 Meram/KONYA
 • Meram. (2020, 12 Nisan). Vikipedi içinde. Erişim adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/ Meram
 • T.C. Konya Valiliği, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2020, 14 Mayıs). Erişim adresi: https://www.konyakultur. gov.tr/index.php?route=pages/pages&page_id=2

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Haziran 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe TEZER Bu kişi benim
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6120-0407
Türkiye


Bora BİNGÖL (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9644-0921
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tezer, A. & Bingöl, B. (2021). TEMA PARKI KAPSAMINDA 80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI’NIN İRDELENMESİ . ATA Planlama ve Tasarım Dergisi , 5 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim/issue/63453/894051