Cilt: 5 - Sayı: 1

Yıl: 2021

Sayı Editör Kurulu

Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mimarlık, Fiziksel Çevre Denetimi, Koruma, Yenileme ve Restorasyon, Mimari Tasarım, Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme, Yapısal Bütünlük ve Hasar, Sayısal Modelleme
Dr. Öğr. Üyesi Defne DURSUN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ 0000-0003-4560-744X
Mimarlık, Planlama, Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Kent Morfolojisi, Kent Tarihi, Bölge Planlama, Katılım ve Yönetişim, Kentsel Coğrafya, Şehir Ekonomisi, Şehir Planlama, Şehir Tasarım
Manu SOBTİ Brisbane University
Mimarlık Tarihi
Yun GAO University of Huddersfield
Kent Morfolojisi
Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri/ Sistemleri, Yapısal Bütünlük ve Hasar
Dr. Ertu UNVER University of Huddersfield 0000-0002-9031-6353
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mimari Tasarım, Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Kuram, Eleştiri, Yöntem, Mimarlık Tarihi