Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Uzaktan Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi Hakkında Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beklentileri

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 4, 119 - 130, 31.12.2021

Öz

Covid-19 pandemisi nedeniyle başlayan uzaktan eğitim süreci ile birlikte üniversite düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerinde yeni bir öğrenme ortamı meydana gelmiştir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin içerik, uygulama ve sınavlarının çevrimiçi ya da kayıttan bilgisayar ortamına taşınması nedeniyle öğrencilerin bu sürece uyumunun ve süreç ile ilgili beklentilerinin anlaşılabilmesi sistemin verimliliği açısından önemli hale gelmiştir. Uzaktan eğitim ile birlikte değişen eğitim öğretim sürecinin etkileyebileceği düşünülen en önemli değişkenlerden biri de akademik başarıdır. Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitimin akademik başarılarına olası etkileri hakkında, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin beklentilerini derinlemesine incelemektir. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı bu araştırmaya 19-26 yaş aralığında olan 12 kadın 9 erkek olmak üzere toplam 21 Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verileri analiz etmek amacıyla içerik analizi yapılmıştır. Yapılan içerik analizleri sonrasında uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile oluşan yeni öğrenme ortamının, ders içeriğinin ve sınav yöntemlerinin öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili beklentileri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar uzaktan eğitim sürecinde öğrencileri akademik performans açısından kaygılandıran nedenlerin daha iyi anlaşılabilmesi açısından önemlidir.

Kaynakça

  • Allen, M. W. (2016). Michael Allen's guide to e-learning: Building interactive, fun, and effective learning programs for any company. NY: New York: John Wiley & Sons.
  • Barada, V.; Doolan, K.; Burić, I.; Krolo, K.; Tonković, Ž. (2020). Student Life during the COVID-19 Pandemic Lockdown: Europe-Wide Insights. Available online: http://www.ehea.info/Upload/BFUG_DE_UK_73_11_6_students_Covid_19_survey_results.pdf (accessed on 5 December 2020).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şenol GÜVEN
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İZMİR
0000-0001-6846-2605
Türkiye


Atakan YAZICI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-8899-2515
Türkiye


Erman DOĞAN (Sorumlu Yazar)
Girne Amerikan Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
0000-0002-3214-0978
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Güven, Ş. , Yazıcı, A. & Doğan, E. (2021). Uzaktan Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi Hakkında Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beklentileri . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 23 (4) , 119-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/67477/983880