Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 41, Sayfalar 125 - 140 2019-06-29

AVRUPA BİRLİĞİ’NE YÖNELİK TÜRKİYE GEÇİŞLİ (TRANSİT) GÖÇ HAREKETLERİ VE TÜRKİYE'NİN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELESİ

Fahrettin Tepealtı [1]


Küreselleşmenin en önemli insani yansıması olan uluslararası göç, toplumların politik, ekonomik ve sosyal hayatına derinden etki etmektedir. Bu yönüyle devletlerin ve uluslararası kuruluşların en önemli gündem maddelerinin başında gelen göç, hedef ülkelerin sert korumacı yaklaşımlarının etkisiyle “yasa dışı/düzensiz” bir boyut kazanmıştır. Bu göç hareketlerinin öncelikli hedefi ise sahip olduğu yüksek refah düzeyi nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleridir. Dolayısıyla küreselleşmenin etkisiyle menzili genişleyen uluslararası göç hareketlerinden korunmak, AB ülkelerinin en önemli önceliği haline gelmiştir. Bu nedenle, AB’ye yönelen düzensiz göçmenler açısından, sahip olduğu coğrafi konumundan dolayı “geçiş ülkesi” olarak görülen Türkiye, Avrupa hedefi yolunda çok önemli bir istasyon özelliğindedir. Bu yönüyle Türkiye, AB’nin sınır güvenliği bakımından kilit bir ülke haline gelmiş ve bu özellik de AB-Türkiye ilişkilerinin odağına yerleşmiştir. Bu çalışmada Türkiye’nin AB’ye yönelik düzensiz göçler açısından taşıdığı önem ve yetersiz imkânlara rağmen transit göçle mücadelesi ele alınacaktır. Bununla birlikte bu mücadelede özellikle son dönemde kaydedilen ilerlemenin AB açısından değeri ve AB-Türkiye ilişkilerine katkısı vurgulanacaktır.

Avrupa Birliği, Türkiye, Düzensiz Göç, Transit Göç, AB-Türkiye İlişkileri
 • Akçadağ, E. (2012). Yasa Dışı Göç ve Türkiye, Bilgesam, Bilge Adamlar Kurulu Raporu, Rapor No: 42, İstanbul.
 • Danış, A. D. (2004). Yeni Göç Hareketleri ve Türkiye, Birikim, No: 184–185, s: 216–224.
 • De Tapia, S. (2004). “Introduction to the Debate: Identification of Issues and Current and Future Trends of Irregular Migration in Transit Countries”, Proceedings of the Regional Conference on Migration: Migrants in the Transit Countries: Sharing Responsibilities in Management and Protection, İstanbul.
 • Doğan, M. (2013). Socia-Environmental Problems on Turkish Coasts, Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment Kusadası, Turkey September, 21-24, 2013, paper 270.
 • Düvell, F. (2008). “Transit, Migration and Politics: Trends and Constructions on the Fringes of Europe”, IMISCOE Policy Brief, No. 12.
 • EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2007). Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı 2006 Raporu, Ankara.
 • EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) (2019). http://www.hudutkapilari.pol.tr/Sayfalar/Deniz-Yolu-Hudut-Kap%C4%B1lar%C4%B1.aspx, (Erişim Tarihi:05.03.2019).
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2017). 2016 Türkiye Göç Raporu, Ankara.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2019). Türkiye'nin Düzensiz Göçle Mücadelesi,http://www.goc.gov.tr/icerik6/turkiyenin-duzensiz-gocle-mucadelesi_409_422_424_icerik, (Erişim Tarihi: 05.03.2019).
 • IOM (International Organization for Migration/Uluslararası Göç Örgütü) (1995). Transit Migration in Turkey, Geneva.
 • İçduygu, A. (2004). Türkiye’de Kaçak Göç, İstanbul Ticaret Odası Yayınları No: 2004–65, Can Ajans ve Matbaacılık, İstanbul.
 • İçduygu, A., Sert D., and Karaçay, A.B. (2009). “Migration and Asylum Seeking Movements to Turkey and Relevant Policies”, Briefing of Migration Research Program at Koç University, No: 1.
 • Mutluer, M. (2003). Uluslararası Göçler ve Türkiye, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Resmi Gazete (2014). Milletlerarası Andlaşma, Sayı: 29076.
 • SOPEMI (2010). International Migration Outlook 2010, Organisation for Economic Cooperation and Development.
 • Şemşit, S. (2010). “Avrupa Birliği Göç Politikasının Güvenlikleştirilmesi ve Dışsallaştırılması: Türkiye’ye Yansımaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.
 • Şemşit, S. (2018). “Avrupa Birliği Politikaları Bağlamında Uluslararası Göç Olgusu ve Türleri: Kavramsal Bakış”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 25, Sayı: 1, Manisa.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı (2016). “Türkiye-AB Arasında 18 Mart’ta Varılan Mutabakata İlişkin Soru-Cevaplar”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ab-arasinda-18-mart_ta-varilan-mutabakata-iliskin-soru-cevaplar.tr.mfa, (Erişim Tarihi: 06.03.2019).
 • UN (2017). Migration Report 2017 Highlights, New York.
 • UN (2018). World Migration Report 2018, New York.
 • UN (2018). Department of Economic and Social Affairs, Population Division, International Migration 2018, New York.
 • UNHCR (The UN Refugee Agency) (2018). https://www.unhcr.org/afr/data.html, (Erişim Tarihi: 05.03.2019).
Birincil Dil tr
Konular Coğrafya
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6602-0640
Yazar: Fahrettin Tepealtı (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2019

APA Tepealtı, F . (2019). AVRUPA BİRLİĞİ’NE YÖNELİK TÜRKİYE GEÇİŞLİ (TRANSİT) GÖÇ HAREKETLERİ VE TÜRKİYE'NİN DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELESİ. Doğu Coğrafya Dergisi , 24 (41) , 125-140 . DOI: 10.17295/ataunidcd.548941