Cilt: 24 - Sayı: 2

Yıl: 2014

Makaleler

Araştırma Makalesi

6. EVALUATION OF INFLAMMATORY CYTOKINE AND PLASMA TITANIUM LEVELS IN DENTAL IMPLANT TREATED PATIENTS

Olgu Sunumu

15. NASOPALATİN KANAL KİSTİ: BİR OLGU SUNUMU

Olgu Sunumu

16. OSTEOID OSTEOMA AND MULTIPLE LYMPH NODES: A CASE REPORT

Olgu Sunumu

17. PERİFERAL OSSİFYİNG FİBROM: VAKA RAPORU

Olgu Sunumu

18. GENÇ ERİŞKİNDE BİLATERAL KORONOİD HİPERPLAZİSİNE BAĞLI TRİSMUS: VAKA RAPORU

Derleme

22. ORTODONTİ-PERİODONTOLOJİ İLİŞKİSİ

Derleme

23. PLATFORM SWITCHING KONSEPTİ

Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Tıklayınız.