PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22, 129 - 138, 01.03.2010

Öz

Kaynakça

 • AYDOĞDU, Gültekin- AYDOĞDU, Tahir. “Kanun Metodu”, Yurtrenkleri Yayınevi, Ankara-2004
 • BEHAR, Cem. “Zaman, Mekân, Müzik”, Afa Yayınları, İstanbul-1993
 • HAFIZOĞLU, Özdemir. “Kanun Egzersizleri ve Eğitimi”, Gündüz Ofset, Trabzon-2009
 • KAÇAR, Gülçin YAHYA. “Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır?”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, S. 1. , Ankara-2003
 • KARADUMAN, Halil. “Kanun Metodu”, Alfa Yayınları, İstanbul-2007
 • MUTLU, Ümit DR. “Kanun Metodu”, Ermat Yayınları, İzmir-1998

TÜRK MÜZİĞİNDE KANUN EĞİTİMİ VE KANUN METOTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22, 129 - 138, 01.03.2010

Öz

Bu çalışmada, Türk müziğinde kanun eğitiminin geçmişten günümüze gelişim süreci üzerinde durulmuş ve daha sonra günümüzde yaygınlık kazanan kanun metotları incelenmiştir. Metotlar arasındaki farklılıklar belirlenerek gelecekte kanun metotları geliştirmek isteyen eğitimcilere önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • AYDOĞDU, Gültekin- AYDOĞDU, Tahir. “Kanun Metodu”, Yurtrenkleri Yayınevi, Ankara-2004
 • BEHAR, Cem. “Zaman, Mekân, Müzik”, Afa Yayınları, İstanbul-1993
 • HAFIZOĞLU, Özdemir. “Kanun Egzersizleri ve Eğitimi”, Gündüz Ofset, Trabzon-2009
 • KAÇAR, Gülçin YAHYA. “Müzik Eğitimi Kurumlarında Ud Eğitimi Nasıl Olmalıdır?”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, S. 1. , Ankara-2003
 • KARADUMAN, Halil. “Kanun Metodu”, Alfa Yayınları, İstanbul-2007
 • MUTLU, Ümit DR. “Kanun Metodu”, Ermat Yayınları, İzmir-1998

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barış Karaelma

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Başvuru Tarihi 1 Mart 2010
Kabul Tarihi 22 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 0, Sayı 22

Kaynak Göster

APA Karaelma, B. (2010). TÜRK MÜZİĞİNDE KANUN EĞİTİMİ VE KANUN METOTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (22) , 129-138 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2556/32946

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.