PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 18, 1 - 15, 01.03.2010

Öz

KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİNE AİT İKİ ÇANTI CAMİİ: SAKARYA BÜYÜK TERSİYE (BÜYÜK ESENCE) KÖYÜ ORHAN GAZİ CAMİİ VE BÜYÜK KAYNARCA (TOPÇU) KÖYÜ ŞEYH MUSLİHUDDİN CAMİİ

Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 18, 1 - 15, 01.03.2010

Öz

Marmara Bölgesinde, uzun bir tarihi geçmişe sahip olan Sakarya çok işlek bir yol güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. Kuruluş döneminde Osmanlı topraklarına katılan Sakarya bölgesi Osmanlı dönemine ait dini mimari eserler konusunda oldukça zengin bir yöre olmasına rağmen yeterince incelenmemiştir. Bu eserlerden Büyük Tersiye (Büyük Esence) Köyü Orhan Gazi Camii ile Büyük Kaynarca (Topçu) Köyü Orhan Gazi Camii “Çantı” tarzında yapılmışlardır. Plan olarak erken dönem Osmanlı mimarisinde “Yan Mekânlı Camiler” olarak adlandırılan camilerin planlarıyla benzer özellikler gösteren bu camiler bölgede orijinal bir üslubun varlığını ortaya koymaktadırlar.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf ÇETİN

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Başvuru Tarihi 1 Mart 2010
Kabul Tarihi 18 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 18

Kaynak Göster

APA Çetin, Y. (2010). KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI MİMARİSİNE AİT İKİ ÇANTI CAMİİ: SAKARYA BÜYÜK TERSİYE (BÜYÜK ESENCE) KÖYÜ ORHAN GAZİ CAMİİ VE BÜYÜK KAYNARCA (TOPÇU) KÖYÜ ŞEYH MUSLİHUDDİN CAMİİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (18) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2560/32981

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.