PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 18, 63 - 77, 01.03.2010

Öz

Kaynakça

 • Arter, J. & Spandel, V. (1992). Using portfolios of student work in instruction and assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 11, 36- 44.
 • Berrenson, S. B., and Carter, G. S., (1995), Changing. Assessment Practices in Science and Mathematics, School Science and Mathematics.
 • Collins, A. (1992). Portfolios for science education: Issues in purpose, structure, and authenticity. Science Education, 76(4), 451-463.
 • Ediger,M.(2000), Portfolios:Will They Endure? College Student Journal,34-38
 • Engel, B.,(1990),”An Approach to Assessment in Early Literacy.”In C Kamii(Ed.), Achievement Testing in the Early Grades: The Games Grown-ups Play. Washington, DC:National Association for the Education of Young Children,1990. ED 314 207
 • Haladyna,T.M. (1997) Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. Boston:Allyn and Bacon.1997
 • Maeroff, G.I. (1991). Assessing alternative assessment. Phi Delta Kappan 73(4), 272-281.
 • http://www.osym.gov.tr.30.07.2006
 • Pilcher, J. K. (2001, Mart). The standards and integrating instructional and assessment practices. Bildiri American Association of Colleges for Teacher Education’ın Dallas, TX’deki 53. yıllık toplantısında sunulmuştur. (ERIC Dökümanı Servis Numarası: ED 451 190).
 • Tekin H. (1996).Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.Yargı Yayınları,Ankara
 • Wolf, D. P., (1989), Portfolio Assesment: Sampling Student Work,Educational Leadership.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİMDALLARINDA SUNUM DOSYASINA DAYALI ÖZEL YETENEK SINAV MODELİ

Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 18, 63 - 77, 01.03.2010

Öz

Bu çalışmanın amacı, Ülkemizde Resim-iş Eğitimi bölümlerinde yapılan özel yetenek sınavlarına farklı bir bakış açısı getirmektir. Ayrıca, yetenek sınavlarının uygulanma ve değerlendirilme aşamasında, tespit edilen aksaklıkları gidermeye yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizdeki çeşitli üniversitelerde yapılan yetenek sınavları arasındaki benzer ve farklı yönler incelenmiştir. İncelemeler sırasında ülkemizde, Resim-iş Eğitimi bölümlerinde yapılan yetenek sınavlarının uygulama ve değerlendirme aşamalarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkların giderilip sınavların belirli bir standarda oturmasına yönelik portfolyo’ya (sunum dosyası) dayalı örnek bir özel yetenek sınavı, çalışmada sunulmuştur.

Kaynakça

 • Arter, J. & Spandel, V. (1992). Using portfolios of student work in instruction and assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 11, 36- 44.
 • Berrenson, S. B., and Carter, G. S., (1995), Changing. Assessment Practices in Science and Mathematics, School Science and Mathematics.
 • Collins, A. (1992). Portfolios for science education: Issues in purpose, structure, and authenticity. Science Education, 76(4), 451-463.
 • Ediger,M.(2000), Portfolios:Will They Endure? College Student Journal,34-38
 • Engel, B.,(1990),”An Approach to Assessment in Early Literacy.”In C Kamii(Ed.), Achievement Testing in the Early Grades: The Games Grown-ups Play. Washington, DC:National Association for the Education of Young Children,1990. ED 314 207
 • Haladyna,T.M. (1997) Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. Boston:Allyn and Bacon.1997
 • Maeroff, G.I. (1991). Assessing alternative assessment. Phi Delta Kappan 73(4), 272-281.
 • http://www.osym.gov.tr.30.07.2006
 • Pilcher, J. K. (2001, Mart). The standards and integrating instructional and assessment practices. Bildiri American Association of Colleges for Teacher Education’ın Dallas, TX’deki 53. yıllık toplantısında sunulmuştur. (ERIC Dökümanı Servis Numarası: ED 451 190).
 • Tekin H. (1996).Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme.Yargı Yayınları,Ankara
 • Wolf, D. P., (1989), Portfolio Assesment: Sampling Student Work,Educational Leadership.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuz DİLMAÇ


Adnan KÜÇÜOĞLU

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2010
Başvuru Tarihi 1 Mart 2010
Kabul Tarihi 18 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 18

Kaynak Göster

APA Dilmaç, O. & Küçüoğlu, A. (2010). GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİMDALLARINDA SUNUM DOSYASINA DAYALI ÖZEL YETENEK SINAV MODELİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (18) , 63-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2560/32983

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.