PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 1995, Cilt 0, Sayı 1, 02.03.2010

Öz

SANAT ESERİNİN KAVRANILMASININ SOSYAL-ESTETİK PROBLEMLERİ

Yıl 1995, Cilt 0, Sayı 1, 02.03.2010

Öz

.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Babek KURBANOV

Yayımlanma Tarihi 2 Mart 2010
Başvuru Tarihi 2 Mart 2010
Kabul Tarihi 27 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 1995, Cilt 0, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kurbanov, B. (2010). SANAT ESERİNİN KAVRANILMASININ SOSYAL-ESTETİK PROBLEMLERİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (1) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2563/33009

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.