Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

OLTU TAŞININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI VE TÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK TAKILARI BÖLÜMÜ

Yıl 1995, Cilt 0, Sayı 1, 111 - 117, 02.03.2010

Öz

Geleneksel Türk El Sanatları içerisinde yeterince ele alınmamış konulardan birisi de Geleneksel Türk Halk takılarıdır. Oysaki Türklere ait ilk takı örnekleri, Orta Asya'nın damgasını taşunak:tadır. Hun Kurganlarında yapılan kazılarda Türklerin çok eski çağlardan beri takı sanatına önem verdikleri ve hayli maharetli birer usta oldukları ortaya çıkmıştır. orta Asya'da başlayan Türk takı sanatı Anadolu'da bütün orjinalliği ile gelişmiştir. Güllü, Oval, Ajurlu, Perçem, Zmüfbastı, Beyzi, Perperi, Sakındırak, Tomaka gibi isimlerle adlandınlan takılar geçmişten günümüze devam ede gelen hünerli ellerin ürünleridir. Hünerli eller bu takılan üretirken Doğada az bulunması yanında, renk, biçim, işleme kolaylığı ve estetik değerleriyle tanınan, kıymetli madenler grubuna giren ve ülkemizde 5Ü'ye kadar çeşidine rastlanan elmas, zümrüt, opal, safır, yakut, ımetaşı, kehribar ve oltutaşı vb. gibi kıymetli taşlardan da yararlanmış metalle bütünleştinnişlerdir. Tesbih, pipo, ağızlık ve Geleneksel Türk halk takılan yapımında kullanılan, Oltutaşı Yurdumuzda Haymana (ANKARA), Bayburt ve Dünyadaki en güzel örnekleri ile Erzurum ilimizin Oltu ilçesinde çıkarılmaktadır.

Yıl 1995, Cilt 0, Sayı 1, 111 - 117, 02.03.2010

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tahsin PARLAK

Yayımlanma Tarihi 2 Mart 2010
Başvuru Tarihi 2 Mart 2010
Kabul Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 1995, Cilt 0, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Parlak, T. (2010). OLTU TAŞININ DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI VE TÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK TAKILARI BÖLÜMÜ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (1) , 111-117 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2563/33013

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.