PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ERZURUM'DA KADIN GİYİMİNİN TARİHİ SÜRECİ İÇİNDE EHRAM VE DOKUMACILlĞI

Yıl 1996, Cilt 0, Sayı 3, 02.03.2010

Öz

.

Yıl 1996, Cilt 0, Sayı 3, 02.03.2010

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adem ÇELİK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 2 Mart 2010
Başvuru Tarihi 2 Mart 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 1996, Cilt 0, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Çelik, A. (2010). ERZURUM'DA KADIN GİYİMİNİN TARİHİ SÜRECİ İÇİNDE EHRAM VE DOKUMACILlĞI . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2565/33027

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.