PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2003, Cilt 0, Sayı 11, 03.03.2010

Öz

MODERNLEŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE ERZURUM KONUT MİMARİSİNİN GELDİĞİ NOKTA

Yıl 2003, Cilt 0, Sayı 11, 03.03.2010

Öz

.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İ. Umut KUKARACI


Ali Murat AKTEMUR

Yayımlanma Tarihi 3 Mart 2010
Başvuru Tarihi 3 Mart 2010
Kabul Tarihi 24 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 0, Sayı 11

Kaynak Göster

APA Kukaracı, İ. U. & Aktemur, A. M. (2010). MODERNLEŞME SÜRECİ İÇERİSİNDE ERZURUM KONUT MİMARİSİNİN GELDİĞİ NOKTA . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (11) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2573/33134

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.