PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2004, Cilt 0, Sayı 12, 03.03.2010

Öz

TİYATROMUZUN OLUŞUMU VE ESTETİK PRENSİPLERİ ÜZERİNE / ON THE FORMATION AND AESTHETIC PRINCIPLES OF OUR THEATRE

Yıl 2004, Cilt 0, Sayı 12, 03.03.2010

Öz

ÖZET
Eserde Azcrbaycan profesyonel tiyatrosunun sosyal-estetik sorunları
araştmhp, asırlardan gelmiş halk oyunlarından "Kilim Arası", "Kos-Kasa" gibi
örneklerin çağdaş tiyatronun oluşmasındaki yeri ve rolü belirlenir.

Anahtar Kelimeler: Theatre, Actor, Nevruz

 

ABSTRACT
This study is intended to focus on the social-aesthetic problems of Azerbaijan
theatre; and the placc and role of faik plays such as "Kilim Arası" and "Kos-Kasa"
which have a history of centuries on the formatian of contemporary theatrc.

Key Words: Teatr, Aktyor, Nevruz

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Eflatun NEİMETZADE

Yayımlanma Tarihi 3 Mart 2010
Başvuru Tarihi 3 Mart 2010
Kabul Tarihi 17 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 0, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Neimetzade, E. (2010). TİYATROMUZUN OLUŞUMU VE ESTETİK PRENSİPLERİ ÜZERİNE / ON THE FORMATION AND AESTHETIC PRINCIPLES OF OUR THEATRE . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (12) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2574/33141

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.