PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14, 1 - 22, 04.03.2010

Öz

ORDU/İKİZCE’DEN BİR AHŞAP CAMİ: LALELİ (ESKİ) CAMİİ

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14, 1 - 22, 04.03.2010

Öz

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, uzun bir tarihi geçmişe sahip olan ve eskiden “Kotyora” olarak bilinen Ordu, 1071’deki Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden Danişmentlilerin egemenlik sahasında kalmıştır. Daha sonra “Canik” olarak kaynaklarda zikredilen bölgede Taceddinoğulları (Samsun ve Çarşamba dolayları) ve Hacıemiroğulları (Ordu mıntıkası) Beylikleri hüküm sürmüştür. 1427 yılında Osmanlı Devleti’nin eline geçen Ordu’daki ahşap yapılar, dikkat çeken mimari eserlerdir. Bunlardan birisi de ilk olarak XVI. yüzyılda yapıldığı ve XVIII. ya da XIX. yüzyılda tamir edildiği sanılan İkizce’deki Laleli (Eski) Camii’dir.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Ali BAYHAN

Yayımlanma Tarihi 4 Mart 2010
Başvuru Tarihi 4 Mart 2010
Kabul Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Bayhan, A. A. (2010). ORDU/İKİZCE’DEN BİR AHŞAP CAMİ: LALELİ (ESKİ) CAMİİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (14) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2576/33155

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.