PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14, 43 - 55, 04.03.2010

Öz

BİR SULUBOYA USTASI MALİK AKSEVİN, RESİMLERİNDE FİGÜRATİF BETİMLEMELER

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14, 43 - 55, 04.03.2010

Öz

1938 yılına dek sanatçılar özellikle İstanbul ve çevresinde boğaz manzaraları yapmışlardır. Bu yıldan sonra devlet desteği ile "Yurt Gezilerj" düzenlenmiştir. Devlet; sanatçıları bu gezilerde görevlendirerek onların Anadolu'yu tanımalarını ve Anadolu halkının da sanatçısını ve sanatı tanımasını amaçlamıştır. Bu gezilerde yapılan resimlerde sanatta yer alan konular değişmiş, eski kalıplardan çıkılmıştır. Malik Aksel de; bu yıllarda yaşamış ve bu gezilere katılmış sanatçılardandır. Sanatçının aynı dönem ressamları içinde hiçbir gruba dahilolmayışı ve ulusallık arayışı dikkat çeker. Aksel; resim ve halk kültürü üzerine yoğun araştırmalar yaparak bunları yayınlayan, sanatın hem teorik hem de pratik örneklerini sunan bir sanat adamıdır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ebru Nalan SÜLÜN

Yayımlanma Tarihi 4 Mart 2010
Başvuru Tarihi 4 Mart 2010
Kabul Tarihi 24 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Sülün, E. N. (2010). BİR SULUBOYA USTASI MALİK AKSEVİN, RESİMLERİNDE FİGÜRATİF BETİMLEMELER . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (14) , 43-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2576/33158

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.