PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14, 103 - 109, 04.03.2010

Öz

GOŞKEN KİLİMİLERİ

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14, 103 - 109, 04.03.2010

Öz

Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinden Şenkaya; düz dokumaları, kendine has yöresel özelliklerinin yanı sıra Anadolu’daki diğer yaygılarla dikkat çekmektedir. Geometrik desenlerin ağırlıklı olduğu yöre dokumalarında, dokuma tekniklerine göre Goşgen, Gojgun, Bardız gibi yöresel adlar kullanılmaktadır. Düz dokuma yaygılarının malzemesi yündür. Siyah, kahverengi ve beyaz renkli yünler boyamadan saf olarak kullanılır. Boyalar eskiden doğal malzeme ve bitkilerden elde edilmiş olup, günümüzde sentetik ve doğal boyalar birlikte kullanılmaktadır. Kırmızı, siyah, kahverengi, yeşil ve beyaz renkler hakimdir. Kilimler tek şak (parçalı) halinde dokunmaktadır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer ZAİMOĞLU


Ayşe Aslıhan ERGÜDER

Yayımlanma Tarihi 4 Mart 2010
Başvuru Tarihi 4 Mart 2010
Kabul Tarihi 24 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Zaimoğlu, Ö. & Ergüder, A. A. (2010). GOŞKEN KİLİMİLERİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (14) , 103-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2576/33163

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.