PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 25, 67 - 84, 17.02.2011

Öz

ERZURUM ÇİFTE GÖBEK (İKİ GÖBEK) HAMAMI’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 25, 67 - 84, 17.02.2011

Öz

Su mimarisinin önemli yapılarından biri hamamlardır. Türklerin temizliğe verdiği önem hamam mimarisinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine sebep olmuştur. Hamamlar mimari kuruluşları, süsleme özellikleri ve işlevleriyle Türk mimarisinde ve sosyal yaşamında vazgeçilmez bir yere sahiptir. Her dönemde örneklerine rastlanan hamamların yapımları, Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde de devam ettirilmiş, günümüze ulaşan çoğu hamam ise Osmanlı dönemine aittir. Tarihte çeşitli medeniyetlerin üzerinde hüküm sürdüğü Erzurum, hamam yapılarının varlığı ve bu kültürün yaşatılması bakımından önemlidir. Şehirde Osmanlı dönemi hamamlarının örnekleri sağlam olarak günümüze gelmiştir. Bu makalede, sıcaklık kısmı ile diğer örneklerden farklılık gösteren Çifte Göbek Hamamı tanıtılarak değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sahure ÇINAR

Yayımlanma Tarihi 17 Şubat 2011
Başvuru Tarihi 17 Şubat 2011
Kabul Tarihi 20 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 25

Kaynak Göster

APA Çınar, S. (2011). ERZURUM ÇİFTE GÖBEK (İKİ GÖBEK) HAMAMI’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (25) , 67-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2580/33202

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.