PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 25, 203 - 219, 17.02.2011

Öz

MİTOLOJİK VE FİGÜRATİF AÇIDAN BEYOĞLU ÇİÇEK PASAJI

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 25, 203 - 219, 17.02.2011

Öz

İstanbul’da ve hatta Türkiye’de benzerleri olmayan kat, sistem, malzeme ve mimari unsurları bakımından XIX. yüzyılın han ve pasajları, batılılaşma sürecinde Beyoğlu’nda yapılmış özel yapılardır. XIX. yüzyılda birçok mimari yapıda ve yenilik hareketinde yabancı mimarların etkisi olduğu gibi, Beyoğlu pasajlarında da aynı etki görülmektedir. Beyoğlu; Balyan’lar, Fossati kardeşler, Smith, Vallaury, d’Aranco, Barborini ve Mongeri gibi kimi yerli, kimi yabancı mimarlar tarafından XIX. yüzyılın birbirini izleyen Neoklasik, Eklektik ve Art Nouveau üslup tarzındaki yapılarla donatılmıştır. Durumun böyle olmasıyla birlikte resmi politikanın da bu yönde oluşmasının sonucu olarak, yeni bir kimlik ve biçim kazanan bölgede, bina cephelerini süsleyen pek çok ayrıntıda da doğal olarak batı etkili figürler kullanılmıştır. Bu figürler arasında karyatitler, antik kökenli kabartma şeklindeki büstler ve masklar, Neoklasik üslupta tekrar uygulama alanı bulmakla birlikte Antik Yunan mitolojisinin heykel sanatında tekrar değerlendirildiğini göstermektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

N. Tuba YİĞİTPAŞA

Yayımlanma Tarihi 17 Şubat 2011
Başvuru Tarihi 17 Şubat 2011
Kabul Tarihi 10 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 25

Kaynak Göster

APA Yiğitpaşa, N. T. (2011). MİTOLOJİK VE FİGÜRATİF AÇIDAN BEYOĞLU ÇİÇEK PASAJI . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (25) , 203-219 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2580/33210

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.