PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İTALYA ÖRNEKLERİYLE ASLAN BAŞLI KAPI TOKMAKLARI

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 28, 119 - 133, 18.11.2013

Öz

İtalya’da dini ve özellikle sivil yapılarda dikkat çeken önemli bir özellik giriş kapılarıdır. Bu kapılarda özenle korunmuş olan aslan başlı kapı tokmakları geçmişten günümüze kapıların sesi ve süsü olmaya devam etmiştir. İtalyan kültürünün önemli bir parçası olan aslan kapı tokmaklarında da koruyucu güç ve kuvvet sembolizmine işaret ediyor olmalıdır. Tokmaklarda cepheden tasvir edilen aslanların yeleleri kıvrımlarla belirgin şekilde vurgulanmış, yelelerin arasına dik kulaklar yerleştirilmiştir. Yüz kısmında üst dudak, yanak ve göz çevresi şişkincedir. Tokmak görevini aslanın ağzındaki halkalar yerine getirir. İncelenen örneklerde genellikle aslanların doğasında olan sert ve kuvvetli bir yüz ifadesi vardır.

Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 28, 119 - 133, 18.11.2013

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zerrin KÖŞKLÜ

Yayımlanma Tarihi 18 Kasım 2013
Başvuru Tarihi 18 Kasım 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 0, Sayı 28

Kaynak Göster

APA Köşklü, Z. (2013). İTALYA ÖRNEKLERİYLE ASLAN BAŞLI KAPI TOKMAKLARI . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (28) , 119-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2581/33225

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.