PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt 0, Sayı 30, 209 - 223, 19.11.2013

Öz

As from Neolithic period, unglazed ceramics and pots have been produced in different techniques and forms depending on geographical conditions and the needs and necessities of human beings. The aim of this study is to introduce filters that belong to a group of fairly unrecognized unglazed ceramics of Turkish ceramics. A large number of filter pieces have been captured in Hasankeyf excavations, especially among the ones in Büyük Saray. However, undamaged filters are few. This sort of clay type filters can be seen in Islamic ceramics as from early Islamic period. These filters are placed into cylindrical neck of jugs. They are in different sizes depending on width of the neck. These small surfaces are placed in a narrow and closed area that cannot be seen directly. Different decorations in openwork technique are done on these surfaces.

Kaynakça

  • Fehervari, G . (2000).Ceramics of the Islamic World in the Tareq Rajab Museum , New York.
  • Grube, E.J. (1976). Islamic Pottery of The Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection, London.
  • Özkul Fındık, N. (2009). Hasankeyf Seramikleri (2004-2006), Ankara. Riis, P.J.-V. Poulsen, (1957). Hama, Fauilles et Recherches 1931-1938, Vol IV, pt.2, Copenhagen.
  • Watson, O. (2004). Ceramics From Islamic Lands; Kuwait National Museum, The Al-Sabah Collection, London.
  • Wilkinson, C.K. (1973). Nişapur:Pottery Of The Early Islamic Period, New York.

SIRSIZ SERAMİKLERDEN BİR GRUP: SÜZGEÇLİ TESTİLER/SÜZGEÇLER

Yıl 2013, Cilt 0, Sayı 30, 209 - 223, 19.11.2013

Öz

Sırsız seramik/toprak kaplar Neolitik dönemden itibaren insanoğlunun ihtiyaçları ve coğrafi koşullara bağlı olarak farklı yöntemlerle, farklı formlarda üretilmiştir. Bu çalışmada sırsız seramikler arasında yer alan ve Türk seramik sanatında pek bilinmeyen bir grup oluşturan süzgeçli testiler, testi süzgeçleri üzerinde çalışılmıştır. Hasankeyf kazılarında, özellikle Büyük Saray kazılarında çok sayıda süzgeç parçası ele geçmiştir. Fakat kazılarda sağlam/tüm süzgeçli testi az sayıda bulunmuştur. Bu tür kil süzgeçler Erken İslam döneminden itibaren İslam seramik sanatında görülmektedir. Testinin silindirik boynunun içine/farklı seviyelere yerleştirilen bu süzgeçler, testi boynunun genişliğine bağlı olarak farklı büyüklüklerdedir. Göze doğrudan görünmeyen dar /kapalı bir alana yerleştirilen bu küçük dairesel yüzeyler ajur tekniğinde çok özenli, birbirinden farklı bezemelerle süslenmiştir.

Kaynakça

  • Fehervari, G . (2000).Ceramics of the Islamic World in the Tareq Rajab Museum , New York.
  • Grube, E.J. (1976). Islamic Pottery of The Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection, London.
  • Özkul Fındık, N. (2009). Hasankeyf Seramikleri (2004-2006), Ankara. Riis, P.J.-V. Poulsen, (1957). Hama, Fauilles et Recherches 1931-1938, Vol IV, pt.2, Copenhagen.
  • Watson, O. (2004). Ceramics From Islamic Lands; Kuwait National Museum, The Al-Sabah Collection, London.
  • Wilkinson, C.K. (1973). Nişapur:Pottery Of The Early Islamic Period, New York.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurşen FINDIK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 19 Kasım 2013
Başvuru Tarihi 19 Kasım 2013
Kabul Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 0, Sayı 30

Kaynak Göster

APA Fındık, N. (2013). SIRSIZ SERAMİKLERDEN BİR GRUP: SÜZGEÇLİ TESTİLER/SÜZGEÇLER . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 0 (30) , 209-223 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2583/33245

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.