PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt , Sayı 31, 174 - 193, 02.05.2014

Öz

Calligraphy in Erzurum ,which is a settling area, goes back to the years when the city met the Islamic culture since the early history of the region. The most famous calligrapher of Erzurum is Tahtacızâde Hafiz Mustafa Effendi. Most of the works of Tahtacızâde Fahim Hafiz Mustafa Efendi, who raised many calligraphy himself, were lost in Russian invasion                                                                                                                ∗ Bu makale, 1-3/11/2013 tarihinde Amasya’da yapılan “Osmanlıdan Günümüze Kur’an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu”nda sunulan bildirinin genişletilmiş halidir. of the region. Mustafa Fehim Efendi, who has an important place in calligraphy in Erzurum, died in 1891

ERZURUM'DA HAT GELENEĞİ VE HATTAT TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ / Line Tradition in Erzurum and Calligrapher Tahtacızade Mustafa Fehim Efendi

Yıl 2013, Cilt , Sayı 31, 174 - 193, 02.05.2014

Öz

Tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşme bölgesi olan Erzurum’da hat sanatı, şehrin İslam kültürüyle tanıştığı yıllara kadar gider. Köklü bir yazı ocağına sahip Erzurum’un yetiştirdiği hattatların en meşhûru, Tahtacızâde Hafız Mustafa Fehim Efendi’dir. Kendisi gibi bir çok hattat yetiştiren Mustafa Fehim Efendi’nin eserlerinin çoğu Rus istilâsında yitirilmiştir. Hat sanatının Erzurum kolunda mühim bir yeri işgal eden Mustafa Fehim Efendi 1891 yılında vefat etmiştir

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bilal SEZER


Pelin Güleda KARADENİZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 2 Mayıs 2014
Başvuru Tarihi 2 Mayıs 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt , Sayı 31

Kaynak Göster

APA Sezer, B. & Karadeniz, P. G. (2014). ERZURUM'DA HAT GELENEĞİ VE HATTAT TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ / Line Tradition in Erzurum and Calligrapher Tahtacızade Mustafa Fehim Efendi . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (31) , 174-193 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/2584/33257

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.