Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2016, Cilt , Sayı 37, 144 - 160, 22.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Berger, Ernst, Das Basler Arztrelief (Mainz 1970)
 • Boardman, John, Greek Sculpture (London 1991)
 • Boardman, John, Yunan Heykeli Arkaik Dönem (Çeviren Yaşar Ersoy, İstanbul 2001)
 • Boardman, John, Yunan Sanatı (Çeviren Yasemin İlseven, İstanbul 2005a)
 • Boardman, John, Yunan Heykeli Klasik Dönem (Çeviren Gürkan Ergin, İstanbul 2005b)
 • Boardman, John, Yunan Heykeli Geç Klasik Dönem (Çeviren Müjde Peker, İstanbul 2014)
 • Buitron-Oliver Diana, The Greek Miracle (Washigton 1993)
 • Buschor, Ernst, Das Hellenistisch Bildnis. (Munich 1971)

YUNAN VE ROMA MEZAR STELLERİNİN GELİŞİMİ

Yıl 2016, Cilt , Sayı 37, 144 - 160, 22.12.2016

Öz

Öz

MÖ 10. yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan mezar stellerinin özellikle Yunan ve Roma kültürlerindeki gelişimleri değerlendirildi. Kısa bir tarihi gelişimi verilen mezar stellerinde, bu süre içinde meydana gelen değişim ve gelişimler belirli örnekler yardımıyla incelendi. Bu bağlamda özellikle yapılış nedenleri, stellerin genel yapısı ve üzerlerine işlenen figürler irdelendi. Yunan ve Roma heykeltraşlık kronolojisindeki önemi ve çeşitli nedenlerle ön plana çıkan bölgelerin etkileri ortaya konmaya çalışıldı.

Kaynakça

 • Berger, Ernst, Das Basler Arztrelief (Mainz 1970)
 • Boardman, John, Greek Sculpture (London 1991)
 • Boardman, John, Yunan Heykeli Arkaik Dönem (Çeviren Yaşar Ersoy, İstanbul 2001)
 • Boardman, John, Yunan Sanatı (Çeviren Yasemin İlseven, İstanbul 2005a)
 • Boardman, John, Yunan Heykeli Klasik Dönem (Çeviren Gürkan Ergin, İstanbul 2005b)
 • Boardman, John, Yunan Heykeli Geç Klasik Dönem (Çeviren Müjde Peker, İstanbul 2014)
 • Buitron-Oliver Diana, The Greek Miracle (Washigton 1993)
 • Buschor, Ernst, Das Hellenistisch Bildnis. (Munich 1971)

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Korkmaz MERAL
0000-0003-4301-3437

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 28 Aralık 2016
Kabul Tarihi 4 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 37

Kaynak Göster

APA Meral, K. (2016). YUNAN VE ROMA MEZAR STELLERİNİN GELİŞİMİ . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (37) , 144-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/26812/282077

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.