Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2016, Cilt , Sayı 37, 299 - 315, 28.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Cevizliler, Erkan. (2011). Rus Miralayı Putyata’nın Amerikalı Misyonerlerin Anadolu’daki Faaliyetlerine İlişkin Raporu (1895). Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 10, s. 157-174.
 • Dalyan, Murat Gökhan. (2010). Amerikan Misyonerlerinin Osmanlı Ermenilerinde Meydana Getirdiği Bölünme ve Çatışmalar: George B. Nutting- George H. White ve Adıyaman Ermenileri Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, ss.81-97.
 • Dalyan, Murat Gökhan. (2011). Amerikan Misyonerliğinde Kadın ve Kadının Rolü (Ortadoğu Örneği). Turkish Studies, 6(2), s. 341-358.
 • Fendoğlu, Tahsin. (2002). Amerika Birleşik Devletleri’nin Misyonerleri ve Osmanlı Devleti. Türkler (c. 14, s. 340-355). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Holmes, Mary Caroline. (2008). Urfa’da Ermeni Yetimhanesi (1919-1921) ( Vedii İlmen, Çev.). İstanbul.
 • Kılıç, Remzi. (2006). Misyonerlik ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetleri. Türklük Bilimi Araştırmaları, XIX, s. 327-342.
 • Kieser, Hans Lukas. (2005). Iskalanmış Barış, Doğu Vilayetlerinde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938 (Atilla Dirim, çev. ). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kocabaşoğlu, Uygur. (1989). Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika. İstanbul.
 • Künzler, Jacob. (2012). Kan ve Gözyaşları Ülkesinde. (Perim Ozan, Çev). İstanbul.

URFA’DA ALMAN MİSYONERLERE AİT BİR ATÖLYE BİNASI “BASMAHANE”

Yıl 2016, Cilt , Sayı 37, 299 - 315, 28.12.2016

Öz

Öz

1517 yılında Osmanlı hâkimiyetine giren Urfa’da misyoner faaliyetler 19. yüzyıldan itibaren yoğunlaşmıştır. Kentte Fransız, Alman ve Amerikan misyonerlerce gayrimüslimlere yönelik çok sayıda eğitim kurumu, sağlık hizmetleri veren kurumlar, yetimhaneler, atölyeler açılmıştır. Bu kurumlardan günümüze ulaşan, Almanların 1897 yılında açtıkları, halı ve değişik dokumaların yapıldığı atölye gerek kentte inşa edildiği dönemin mimari özelliklerini yansıtması gerek kentteki misyoner faaliyetler hakkında bilgi vermesi bakımından önemlidir. İki katlı fabrika binası ipliklerin elde edildiği bölüm, bu ipliklerin boyandığı kısım ve dokuma tezgâhlarının konulduğu alandan oluşmaktadır. 

Kaynakça

 • Cevizliler, Erkan. (2011). Rus Miralayı Putyata’nın Amerikalı Misyonerlerin Anadolu’daki Faaliyetlerine İlişkin Raporu (1895). Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 10, s. 157-174.
 • Dalyan, Murat Gökhan. (2010). Amerikan Misyonerlerinin Osmanlı Ermenilerinde Meydana Getirdiği Bölünme ve Çatışmalar: George B. Nutting- George H. White ve Adıyaman Ermenileri Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, ss.81-97.
 • Dalyan, Murat Gökhan. (2011). Amerikan Misyonerliğinde Kadın ve Kadının Rolü (Ortadoğu Örneği). Turkish Studies, 6(2), s. 341-358.
 • Fendoğlu, Tahsin. (2002). Amerika Birleşik Devletleri’nin Misyonerleri ve Osmanlı Devleti. Türkler (c. 14, s. 340-355). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Holmes, Mary Caroline. (2008). Urfa’da Ermeni Yetimhanesi (1919-1921) ( Vedii İlmen, Çev.). İstanbul.
 • Kılıç, Remzi. (2006). Misyonerlik ve Türkiye’ye Yönelik Misyoner Faaliyetleri. Türklük Bilimi Araştırmaları, XIX, s. 327-342.
 • Kieser, Hans Lukas. (2005). Iskalanmış Barış, Doğu Vilayetlerinde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet 1839-1938 (Atilla Dirim, çev. ). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kocabaşoğlu, Uygur. (1989). Kendi Belgeleriyle Anadolu’daki Amerika. İstanbul.
 • Künzler, Jacob. (2012). Kan ve Gözyaşları Ülkesinde. (Perim Ozan, Çev). İstanbul.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif EROL CEYLAN

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 28 Aralık 2016
Kabul Tarihi 28 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 37

Kaynak Göster

APA Erol Ceylan, E. (2016). URFA’DA ALMAN MİSYONERLERE AİT BİR ATÖLYE BİNASI “BASMAHANE” . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (37) , 299-315 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/26812/282085

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.