Diğer
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2017, Cilt , Sayı 38, 5 - 6, 29.05.2017

Öz

Kaynakça

  • Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayın İlkeleri

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayın İlkeleri

Yıl 2017, Cilt , Sayı 38, 5 - 6, 29.05.2017

Öz

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayın İlkeleri

Kaynakça

  • Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayın İlkeleri

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Güzel Sanatlar Enstitüsü Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Mayıs 2017
Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 29 Mayıs 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 38

Kaynak Göster

APA Enstitüsü, G. S. (2017). Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Yayın İlkeleri . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (38) , 5-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsed/issue/29520/316833

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.