Yıl 2018, Cilt , Sayı 41, Sayfalar 96 - 103 2018-10-24

GÜNCEL SANATTA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE EKOZOFİ KAVRAMI
Ecological Approaches in Contemporary Art and The Concepts of Ecosophy

Funda SUSAMOĞLU [1]


Ekoloji kavramı, canlıların çevreleriyle kurdukları katmanlı ilişkiler zincirini inceleyen bilim dalı olarak, günümüzde yaygın bir farkındalığa ulaşmıştır. Güncel sanatın çevreci refleksinin 60’lara dayanan tarihi, bugün de varlığını korumaktadır.  Ekolojik bilinci odak haline getiren, konuyu siyasi ve sosyal açılarıyla irdeleyen global sanat etkinlikleri, platformlar, insiyatifler sanat alanında önemli bir alan yaratmaktadır. Makale ekolojik yaklaşım ve sanat arasındaki karşılıklı etkileşim alanını örnekler üzerinden tartışmayı ve Felix Guattari’nin “ekozofi” kavramı ile ilişkilenerek değerlendirmeyi amaçlamaktadır.


The concept of ecology has reached a widespread awareness today as a scientific discipline that delves into the stratified chain of relationships that living beings create with their environment. The history of contemporary art, based on the 60's environmentalist reflex, preserves its existence today. Global art activities, platforms, initiatives that make the ecological conscious focus, wich study the political and social aspects of the subject, create an important space in the field of art. The article aims to discuss the field of interaction between ecological approach and art through examples and evaluate it in relation to Felix Guattari's concept of "ecosophy".


  • Referans1 Antliff, A. (2014). Joseph Beuys. Londra: Phaidon Press Limited
  • Referans2 Brown, A. (2014). Güncel Sanat ve Ekoloji. (Çev.: Emre Gözgü, Yiğit Adam). İstanbul: Lal Yayınları.
  • Referans3 Guattari, F. (2000). Üç Ekoloji. (Çev.: Ali Akay). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
  • Referans4 Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F. (1994). Ekoloji ve Çevre Bilimleri. İstanbul: Remzi Kitabevi.
  • Referans5 Latimer, Q. ve Szymczyk, A. (Ed.). (2017). Documenta 14: Daybook. Munich: Prestel Verlag.
  • Referans6 Rack, J. (2015). A Self-Taught Artist Paints The Rain Forest By Memory. https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2015/08/05/426751933/a-self-taught-artist-paints-the-rainforest-by-memory (27.07.2018)
  • Referans7 Sanchez, C. (2016). “Abel Rodriguez: Keeper of the rain forest” http://www.santafenewmexican.com/pasatiempo/art/abel-rodr-guez-keeper-of-the-rain-forest/article_cbe6e44c-088e-5020-b972-cbc84057673c.html (27.07.2018)
  • Referans8 Veltman, C. (2016). “How Two Santa Cruz Artists Changed the Course of Environmental History” https://www.kqed.org/arts/11314278/how-two-santa-cruz-artists-changed-the-course-of-environmental-history (08.08.2018)
  • Referans9 Yetişkin, E. (2011). “Öteki Ekoloji: Başka Bir Siyasi Okuma Çağdaş Sanatın İçinde Mümkün mü?” http://www.ebruyetiskin.com/baska-bir-siyasi-okuma-cagdas-sanatin-icinde-mümkün-mü/ (27.07.2018)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Funda SUSAMOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Seramik Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Ağustos 2018
Kabul Tarihi : 7 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Ekim 2018

APA Susamoğlu, F . (2018). GÜNCEL SANATTA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE EKOZOFİ KAVRAMI . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (41) , 96-103 . DOI: 10.32547/ataunigsed.453183