Yıl 2018, Cilt , Sayı 41, Sayfalar 60 - 73 2018-10-24

HAMLET’İN GÖRSEL ÇEVİRİSİ: YERKO’NUN “HAMLET” İLLÜSTRASYONLARI

Tülay KAYABEKİR [1]


Tiyatro ve illüstrasyon tek bir hikayeyi iki farklı dilde anlatan temsil sanatıdır. Bir araya güçlü bir şekilde geldiklerinde büyülü bir atmosfer yaratmak için eşsiz imkanlar sunar. Bu araştırma bu atmosferi yaratan Vladislav Yerko’nun Hamlet illüstrasyonları üzerinedir. İllüstrasyonların kaynağı “Hamlet” tir. Şimdiki zamanda tesadüfi olmayan bu karşılaşma, hem Shakespeare’in yarattığı karakterler ve olayların Vladislav Yerko tarafından görsel olarak nasıl yorumlandığı hem de anlamı sanatsal bağlamda şimdiye nasıl aktardığı ile ilişkilidir. Bu anlamda çalışmada, hem eserin geçmişi, hem eserin günümüze kadar içinde kaldığı zaman geçmişi hem de görsel çeviri süreci ele alınarak bu sanatsal bağlama ilişkin geçmişin izleri ele alınacaktır.

 

Hamlet’in metaforik yapısına vurgu yapan bu resimlemeler alegorik ve içgözleme dayalı görselleştirmelerdir. Bir metnin görselleştirilmesi söz konusu olduğu için, daha çok metindeki anlamsal gerçekliğin nasıl aktarıldığıyla ilişkilendirilecek olan bu illüstrasyonlar sanat eleştirisi kuramına dayalı bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılırken azda olsa Hamlet’i başka bir evrende ve dilde yeniden izlemenin duygusal yolculuğunu da içermektedir.

 

Hamlet, Görsel Çeviri, William Shakespeare, Vladislav Yerko, İllüstrasyon
 • Batur, Y. (1998). Bilim Kurgu Sinemasında Şiddet ve İdeoloji. Ankara: Kitle Yayınları.
 • Boydaş, N. (2004). Sanat Eleştirisine Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yay.
 • Değirmenci, T. (2015)“Osmanlı Tasvir Sanatında Görselin “Okunması”, İmgenin Ardındaki Hikayeler (Şehir Oğlanlarıve İstanbul’un Meşhur Kadınları). Osmanlı Araştırmaları Dergisi. 45. 25-55.
 • Dinçel, İ. B. (2006). Shakespeare’e Önsöz (1765) Samuel Johnson. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi. 9.67-104.
 • DOĞAN, S. (2016). İzlenimcilik’ten Kübizm’e, Aristotales’ten Augustinus’a “Zaman”ın Değişen Yönü. İdil Sanat ve Dil Dergisi. 26.1623-1644.
 • DUR, B. İ. U. (2016). Metafor ve Ekslibris, Uluslararası Ekslibris Dergisi. 3.122-128.
 • GÜÇBİLMEZ, B.(2007). Zemin, Zaman, Zuhur. Ankara: Dost Kitabevi.
 • GÜÇBİLMEZ, B. (2006). Performans Sanatı: Nietzsche’nin Kehaneti. Tiyatro Araştırmaları Dergisi. 21. 27-44.
 • KARADAĞ, Ö. (2017). Disiplinlerarası ve Medyalararası Bir Yeniden Yazma Eylemi Olarak Metin ve Performans: Hamlet Makinesi (1977) & (Ophelia). Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi. 11. 23-48.NUTKU, Ö. (1972). Çağdaş Hamlet. Tiyatro Araştırmaları Dergisi. 3.107-118.
 • NUTKU, H.(1999). Oyun Yazarlığı. İstanbul: Mitos Boyut Yayınları.
 • TABUROĞLU, Ö. (2016). Resim, Söz ve Yazı, İmge Yaratmanın ve Bozmanın Yolları. Ankara: Metis Yayıncılık.
 • TANGÜN, M. (2010). Shakespeare, Oyunlarındaki Kadın Karakterlerini Yüceltiyor mu? Yeriyor mu?. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi. 7. 18-47.
 • URGAN, M. (1984). Shakespeare ve Hamlet. İstanbul: Cem Yayınevi.
 • WANG, L. GUODONG, Z. (2011). Hamlet’s Cominication Strategies-A Review of Hamlet from Sociolinguistics Approach. Theory and Practice in Language Studies, Academy Publisher. 1.694-697.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4494-9384
Yazar: Tülay KAYABEKİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 12 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 24 Ekim 2018

APA Kayabekir, T . (2018). HAMLET’İN GÖRSEL ÇEVİRİSİ: YERKO’NUN “HAMLET” İLLÜSTRASYONLARI . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (41) , 60-73 . DOI: 10.32547/ataunigsed.461155