Yıl 2019, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 266 - 273 2019-03-26

Yabancılaşma kavramı birçok düşünür ve sosyal bilimci tarafından özellikle modern endüstri toplumunun eleştirisi için kullanılmıştır. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası insan, doğal ortamından uzaklaşarak kendi doğasına yabancılaşmıştır. Normalden sapma olarak tanımlanan yabancılaşma, insanın kendi isteğiyle olmamaktadır. Öznenin iradesiyle başkasına (ötekine) yer vermesi meselesi vardır ve o zaman da insan yabancılaşmaktadır. Bu bağlamda yabancılaşan sanatçının tutumu da kendini anlayıp ürettiği şeyi bilinçli bir etkinlikle ortaya koyduğu zaman sanat yapıtının deşifre edilmesine yol açmıştır. Bu çalışmada, yabancılaştırma etkinliğinin sanat üretimine etkisinin ne olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada Betimsel Yöntem kullanılmıştır. Yöntem dâhilinde yabancılaşmanın, sanata neden oluşu ve sanatsal aktiviteyi belirleyici bir unsur oluşu ele alınmış ve yabancılaşma kavramı, yabancılaşan sanatçının tutumu ve bu tutum bilinçli bir etkinlik olduğunda sanat üretimine etkileri incelenmiştir. Araştırmada sanat yapıtının deşifre edilmesi gerektiği ve sanat yapıtının deşifre edilmesinin, ancak sanatçıların günümüz modern sanatıyla arasına bir mesafe koyup sanatçının kendini yabancılaştırmasıyla mümkün olacağı sonucuna varılmıştır.


Yabancılaşma kavramı birçok düşünür ve sosyal bilimci tarafından özellikle modern endüstri toplumunun eleştirisi için kullanılmıştır. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası insan, doğal ortamından uzaklaşarak kendi doğasına yabancılaşmıştır. Normalden sapma olarak tanımlanan yabancılaşma, insanın kendi isteğiyle olmamaktadır. Öznenin iradesiyle başkasına (ötekine) yer vermesi meselesi vardır ve o zaman da insan yabancılaşmaktadır. Bu bağlamda yabancılaşan sanatçının tutumu da kendini anlayıp ürettiği şeyi bilinçli bir etkinlikle ortaya koyduğu zaman sanat yapıtının deşifre edilmesine yol açmıştır. Bu çalışmada, yabancılaştırma etkinliğinin sanat üretimine etkisinin ne olduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada Betimsel Yöntem kullanılmıştır. Yöntem dâhilinde yabancılaşmanın, sanata neden oluşu ve sanatsal aktiviteyi belirleyici bir unsur oluşu ele alınmış ve yabancılaşma kavramı, yabancılaşan sanatçının tutumu ve bu tutum bilinçli bir etkinlik olduğunda sanat üretimine etkileri incelenmiştir. Araştırmada sanat yapıtının deşifre edilmesi gerektiği ve sanat yapıtının deşifre edilmesinin, ancak sanatçıların günümüz modern sanatıyla arasına bir mesafe koyup sanatçının kendini yabancılaştırmasıyla mümkün olacağı sonucuna varılmıştır.


 • Akdeniz, E. B. (2017) J. P. Sartre’da yabancılaşma fenomeni. İstanbul: Pales Yayınları.
 • Aristoteles. (2005). Fizik (S. Babür, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bauchau, H. (2014). Antigone (S. Dolanoğlu, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Dellaloğlu, B. F. (2010). Romantik muamma. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Feuerbach, L. (2008). Hıristiyanlığın özü (O. Özügül, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Fischer, E. (2010). Sanatın gerekliliği (C. Çapan, Çev.). İstanbul: Payel Yayınları.
 • Hegel, G. W. F. (2015). Tinin görüngübilimi (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea Yayınları.
 • Marx, K. (2010). Yabancılaşma (K. Somer, A. Kardam, S. Belli, A. Gelen, Y. Fincancı, A. Bilgi, Çev.). Ankara: Sol Yayınları.
 • Marx, K. (2016). 1844 el yazmaları (M. Belge, Çev.). İstanbul: Birikim Kitapları.
 • Ollman, B. (2015). Yabancılaşma (A. Kars, Çev.). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Sartre, J. P. (2018). Varlık ve hiçlik (T. Ilgaz ve G. Çankaya Eksen, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Sopohkles. (2016). Antigone (B. Tuncel, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Tunalı, İ. (1993). Estetik. Ankara: Remzi Kitapevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Kemal Abacı
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

APA Abacı, M . (2019). Sanat ve Yabancılaşma Etkinliği. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (42) , 266-273 . DOI: 10.32547/ataunigsed.340621