Yıl 2019, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 231 - 242 2019-03-26

Artificial Intelligence Paintings and the Metamorphosis of Art
Yapay Zekâ Resimleri ve Sanatın Başkalaşan Mecrası Üzerine

Engin ASLAN [1]


Yapay zekâ (Artificial Intelligence- AI), tarafından üretilen resimler, sanat alanında yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Özellikle bu alandaki çalışmalar 2014’ten bu yana çok ciddi gelişmeler göstermektedir. Yapay zekâ resimleri, sanatın kendi iç sorunsalları düşünüldüğünde, sanata ilişkin bir iddiada bulunması yönüyle oldukça dikkat çekmektedir. Nitekim sanatın özgün mecrasına değin, kendisine yeni alanlar açan yapay zekâ (AI)’nın, insanlığın bilim ve teknolojideki olağan gelişiminin dışında, sanatın insani yanı düşünüldüğünde; sanat ve hayat algımızda ne yönde değişim ve dönüşüm yaratacağı, önemli bir tartışma konusu olarak karşımızda durmaktadır.

Bu makalede, yapay zekânın (AI) algoritmik çalışma prensibi ve üretim sürecinin kavranılarak; sanat alanının mecrası ile sanatsal yaratım arasındaki sorunsallar ortaya konularak tartışılmıştır. Söz konusu tartışma alanları ise, sanatın gerçeklikle olan ilişkisi ile hem geleneksel ve modern yaklaşımlar çerçevesinde, hem de ortaya çıkan yeni durumun olanakları bağlamında değerlendirilmiştir.

Yapay zekâ (Artificial Intelligence- AI), tarafından üretilen resimler, sanat alanında yeni tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Özellikle bu alandaki çalışmalar 2014’ten bu yana çok ciddi gelişmeler göstermektedir. Yapay zekâ resimleri, sanatın kendi iç sorunsalları düşünüldüğünde, sanata ilişkin bir iddiada bulunması yönüyle oldukça dikkat çekmektedir. Nitekim sanatın özgün mecrasına değin, kendisine yeni alanlar açan yapay zekâ (AI)’nın, insanlığın bilim ve teknolojideki olağan gelişiminin dışında, sanatın insani yanı düşünüldüğünde; sanat ve hayat algımızda ne yönde değişim ve dönüşüm yaratacağı, önemli bir tartışma konusu olarak karşımızda durmaktadır.


Bu makalede, yapay zekânın (AI) algoritmik çalışma prensibi ve üretim sürecinin kavranılarak; sanat alanının mecrası ile sanatsal yaratım arasındaki sorunsallar ortaya konularak tartışılmıştır. Söz konusu tartışma alanları ise, sanatın gerçeklikle olan ilişkisi ile hem geleneksel ve modern yaklaşımlar çerçevesinde, hem de ortaya çıkan yeni durumun olanakları bağlamında değerlendirilmiştir.


 • Ashton, D. (2001). Picasso konuşuyor. (M. Yılmaz ve N. Yılmaz, Çev.). Ankara: Ütopya Yayıncılık.
 • Baraniuk, C. (2018, 21 Eylül). Yapay zekâ ressamlar sanata yeni tarzlar getiriyor! (M. Can, Çev.) [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://rasyonalist.org/yazi/yapay-zeka-ressamlar-sanata-yeni-tarzlar-getiriyor/
 • Benjamin, W. (2014). Pasajlar. (A. Cemal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Berger, J. (1987). Sanat ve Devrim. (B. Berker, Çev.). Ankara: V Yayınları.
 • Burnett, R. (2007). İmgeler nasıl düşünür? (G. Pusar, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Çağdaş Sanatın Mecrası: Piyasa (A. Boren, Çev.). (2015, 2 Eylül). Skop Dergi, 8. Erişim adresi: http://www.e-skop.com/skopdergi/cagdas-sanatin-mecrasi-piyasa/2607 (Orijinal kaynak: Foster, H. (2008). The medium is the message. England: London Review of Books)
 • Danto, A. C. (2017). Sanat nedir. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Ergüven, M. (1992). Yoruma doğru. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Franchi, S. & Güzeldere, G. (2005). Mechanical bodies, computational minds: artificial ıntelligence from automata to cyborgs. London: The MIT Press.
 • Gasset, O. (1992). Tarihsel bunalım ve insan. (N. G. Işık, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Greenberg, C. (1939). Avangard and Kitsch. (A. Berberoğlu, Çev.). İstanbul: Artist Modern. Kandinsky, V. (2009). Sanatta Zihinsellik Üzerine. (T. Turan, Çev.). İstanbul: Hayalbaz Yayınları.
 • Kentridge, W. (2003). Interwiev Carolyn Christov-Bakargiev in conservation with William Kentridge (T. Kırkıl, Çev.). New York: Phaidon.
 • Kuspit, D. (2006). Sanatın sonu (Y. Tezgiden, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Sayın, Z. (2009). İmgenin Pornografisi. İstanbul: Metis Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7838-7151
Yazar: Engin ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 22 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 9 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

APA Aslan, E . (2019). Yapay Zekâ Resimleri ve Sanatın Başkalaşan Mecrası Üzerine . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (42) , 231-242 . DOI: 10.32547/ataunigsed.516382