Yıl 2021, Cilt 27 , Sayı 46, Sayfalar 258 - 270 2021-03-30

Posters Designed for Covid-19 Pandemic in The Context of Diversity of Approach
Yaklaşım Çeşitliliği Bağlamında COVID-19 Pandemisi İçin Tasarlanan Afişler

Meryem DEVECİ [1]


We still witness dramatic and tragic events in the 21st Century. Since the first months of the year of 2020, we have been witness to the Covid-19 Pandemic which will be a topic for discussion for the years attached, the size of whose economic and social repercussions will be revealed in time, as it is rendered as a subject in research studies which have affected all societies in the world and which will find it rather difficult to be erased from the human memory. Under the leadership of the World Health Organization, to protect from the lethal effect of the Covid-19 Virus and to stop the spread of the epidemic, the precautions created with the data and the rules to be followed were conveyed to the relevant institutions of all states and asked them to inform their people and determine their national strategies in combating the epidemic.
In addition to the relevant institutions and organizations of each country, civil society organizations, educational institutions, printed and visual media organs have made an intense effort to disseminate messages to promote public information and develop conscious behavior. Billions of visual warning messages were delivered to people in an environment where social media actively accelerated communication opportunities.
The study conducted through a literature review and aims to discuss the diversity of social approaches adopted in the informative posters released during the initial months of the Covid-19 Pandemic from a practical approach and through the data gathered from the field of graphic design. The study represents an endeavor to trace back the type of societal perception targeted through the use of distinct persuasion techniques in sample posters selected from countries of varied cultural characteristics rather than their aesthetic implications.

21. yüzyılda hala dramatik ve trajik olaylara tanık oluyoruz. İçinde bulunduğumuz 2020 yılının ilk aylarından itibaren; üzerinde uzun yıllar konuşulup tartışılacak, ekonomik ve sosyal sonuçlarının büyüklüğü zamanla, araştırmalara konusu edildikçe, açığa çıkacak, tüm dünya toplumlarını etkileyen, insanlığın belleğinden kolayca silinemeyecek Covid-19 Pandemisi’ne tanıklık ediyoruz. Covid-19 Virüsünün öldürücü etkisinden korunmak ve salgının yayılımını durdurmak için Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde; eldeki verilerle oluşturulan önlemler ve uyulması gereken kurallar, tüm devletlerin ilgili kurumlarına iletilerek, halklarını bilgilendirmeleri ve salgınla savaşımda ulusal stratejilerini belirlemelerini istedi.
Her ülkenin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, yazılı ve görsel medya, halkı bilgilendirip bilinçli davranış geliştirmelerini amaçlayan mesajların yayılımı için yoğun çaba harcadılar. Sosyal medyanın da etkin biçimde iletişim olanaklarını hızlandırdığı ortamda milyarlarca görsel uyarı mesajları insanlara ulaştırıldı.
Araştırma; Covid-19 Pandemisi’ nin ilk aylarında yayımlanan bilgilendirme afişlerindeki sosyal yaklaşım çeşitliliğini grafik tasarım alanının verileriyle, örneklere dayalı olarak tartışmayı amaçlayıp; literatür tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Farklı kültürel özellikler gösteren ülkelerden seçilen afiş örneklerinde, estetik yansımalarından çok; sosyal yaklaşımlarda, kullanılan farklı ikna yöntemleriyle oluşturulmak istenen toplumsal algı türünün izi sürülmek istenmiştir.

 • Alwazir, E. (2020). World’s most vulnerable countries lack the capacity to respond to a global pandemic credit. United Nations. https://www.un.org/ohrlls/news/world%E2%80%99s-most-vulnerable-countries-lack-capacity-respond-global-pandemic-credit-mfdelyas-alwazir
 • Ambrose, G., & Billson, N. A. (2013). Grafik tasarımda dil ve yaklaşım. (M. Taşçıoğlu, Çev.). Literatür Yayıncılık.
 • Ambrose, G., & Harris, P. (2013). Grafik tasarımda tasarım fikri. (A. Gülder Taşçıoğlu ve M. Taşçıoğlu, Çev.). Literatür Yayıncılık.
 • Bouckaert, A., & Furlan, B. (2020). Provokatif rotayı seçmek [Afiş]. Irishtimes https://www.irishtimes.com/ culture/art-and-design/would-these-irish-ads-persuade-you-to-wear-a-face-mask-1.4310766
 • Chladny, C. (2020). Covid-19 [Afiş]. Zhuanlan. https://zhuanlan.zhihu.com/p/148292099
 • Cynthia, G. (2020, 16 Temmuz). The upside and downside of religion, spirituality, and health. Psychiatric. Times, 37(7). https://www.psychiatrictimes.com/view/upside-downside-religion-spirituality-health
 • da Vinci, L. (t.y.). Lady with An Ermine [Resim]. L’OFFICIEL. https://www.lofficiel.com.tr/sanat/saglik-icin-sanat
 • Deveci, M. (2015). Grafik tasarım eğitimi alan öğrencilerin evrensel kültür açısından imge-simge okuryazarlıklarının geliştirilmesine yönelik program denemesi (Tez No. 381756) [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Dhss.Alaska. (t.y.). Alaska department of health and social services [Fotoğraf]. Dhss Alaska http://dhss.alaska.gov/dph/Epi/id/Pages/COVID-19/general.aspx
 • Ding, J. (2020). Geleneksel Çin yaşamı [Poster]. Behance. https://www.behance.net/gallery/ 91862609/2019-nCoV?tracking_zsource=search_projects_recommended%7C公益海报
 • Elden, M. (2009). Reklamcılığın yeni yüzü:İnternet reklamcılığı. (Ş. Yavuz, Der.), Reklamın toplumsal yansımaları ve yeni reklam biçimleri (s. 139-159) içinde. Ütopya Yayınevi.
 • Gürel, E., & Bakır, U. (2014). Oliviero Toscani: Reklamda provokasyon ve şok. (M. Elden & U. Bakır, Ed.), Reklam Ustaları 1 (s. 387-413) içinde. Detay Yayıncılık.
 • Ingledew, J. (2011). The A-Z of visual ideas. How to solve any creative brief. Laurance King Publishing.
 • Küçükerdoğan, R. (2009). Reklamda kültürlerarasılık / Reklam iletişiminde yerel-küresel göstergeler. Es Yayıncılık.
 • Lehimler, Z. (2018). Afiş tasarımın geleceği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(83), 163-176. https://asosjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=143123030_14435%20Zafer%20LEHİMLER.pdf&key=36199
 • Lehimler, Z. (2019). Afiş tasarımında boşluk kullanımı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 23(1), 407-417. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/672463
 • Nkunim, F. (2020, 26 Şubat). Emercy medical system [Afiş]. Twitter. https://twitter.com/Farnaz91506639/status/ 1232699829890973697/photo/1
 • Ostrower, B. (t.y.). Van Der Beek [Afiş]. https://www.washingtonian.com/2020/05/07/these-excellent-covid-19-posters-are-both-beautiful-and-beneficial/
 • Salvi, G. B. (1638-1652). Madonna in Prayer [Resim]. L’OFFICIEL. https://www.lofficiel.com.tr/sanat/saglik-icin-sanat
 • Security Council. (2020, 24 Eylül). Secretary-general highlights essential failure of ınternational cooperation in address to security council meeting on post-coronavirus global governance. United Nations Meetings Coverage and Press Releases, SC/14312. https://www.un.org/press/en/2020/sc14312.doc.htm
 • Toorn, J. V. (2012). Tasarım ve esneklik. (H. Armstrong, Der. ve M. E. Uslu, Çev.). Grafik tasarım kuramı: Tasarım alanından okumalar içinde. Espas Yayınları.
 • TRT. (2020, 24 Mart). Korona virüs yasakları TRT haberi [Fotoğraf]. TRT Haber. https://www.trthaber.com/ haber/infografik/sokaga-cikma-yasagini-cigneyenlere-para-cezasi-469665.html
 • UNCTAD. (2020, 1 Temmuz). Uluslararası Ticaret Örgütü toplantı duyurusu [Afiş]. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/news/coronavirus-will-cost-global-tourism-least-12-trillion
 • UNCTAD. (2020, Temmuz). Coronavirus will cost global tourism at least $1.2 trillion. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/news/coronavirus-will-cost-global-tourism-least-12-trillion
 • Uslu, Y. (2017). Grafik tasarımlarda mükemmellik kusurluluk /afişler. Ekin Yayınları.
 • WWF. (2020). Doğanın yok oluşu ve pandemilerin yükselişi [Afiş]. Doğal Hayatı Koruma Vakfı. https://www. wwf.org.tr/yayinlarimiz/basin_bultenleri/?9901/Insan-sagliginin-ve- refahinin-temeli-saglikli-doga
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi Mart 2021
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7260-5816
Yazar: Meryem DEVECİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 23 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021

APA Deveci, M . (2021). Yaklaşım Çeşitliliği Bağlamında COVID-19 Pandemisi İçin Tasarlanan Afişler . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 258-270 . DOI: 10.32547/ataunigsed.842526