BibTex RIS Kaynak Göster

GÖZDEN KAÇAN BİR KÜLTÜR MİRASIMIZ: YENİ CAMİ MUVAKKİTHANESİ

Yıl 2006, Sayı: 10, 43 - 53, 23.08.2010

Kaynakça

 • Ayverdi, İlhan, Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, c.ı-m, İstanbul, 2005.
 • Çam, Nusret, Güneş Saatleri, Ankara, 1990.
 • Çobanoğlu, Ahmet Vefa, "İstanbul'da XVII. Yüzyıl Külliyeleri", İ. Ü. Sos. BiL. Ens. Yayınlanmamış Sanat Tarihi doktora tezi, istanbul, 996.
 • Gönülhan, Şükran, "İstanbul Muvakkithaneleri", İ. Ü. Ed. Fak. Yayınlanmamış Sanat Tarihi lisans tezi, İstanbul, 1976.
 • Kuban, Doğan, "Yeni Cami Külliyesi", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul, 1994, s. 464-467.
 • Mayer, Wolfgang, İstanbul' daki Güneş Saatleri, İstanbuL, 1985.
 • Özdemir, Kemal, Osmanlıdan Günümüze Saatler, İstanbul, 1993.
 • Renda, Günsel, "Amasya II. Beyazıt Külliyesindeki Muvillithane", Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: 6, İstanbul, 1976, s. 18.
 • ŞapoIyo, Enver B., "Muvillithaneler", Önasya Dergisi, C. IV, Sayı 43, 1969, s. 10-11.
 • Tekindağ, Şehabeddin, "XVII. Yüzyıl Türk Sanat Eserlerinden Bir Abide: Yeni Cami Kül1iyesi", Tarih Dergisi, Sayı 28-29, İstanbul, 1975, s. 167-193.
 • Ülgen,A. Saim, "Yeni Cami", Vakıflar Dergisi, Sayı 2, Ankara, 1942, s. 387-399.
 • Ünver, Süheyl, "Osmanlı Türkleri ilim Tarihinde Muvakk.ithaneler", Atatürk Konferansları­ V, 1971-1972, Ankara, 1975,s. 217-257.
 • Yücel, Erdem, "Muvillithane1er", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 6, İstanbul, 1994, s. 10-11.
Yıl 2006, Sayı: 10, 43 - 53, 23.08.2010

Kaynakça

 • Ayverdi, İlhan, Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, c.ı-m, İstanbul, 2005.
 • Çam, Nusret, Güneş Saatleri, Ankara, 1990.
 • Çobanoğlu, Ahmet Vefa, "İstanbul'da XVII. Yüzyıl Külliyeleri", İ. Ü. Sos. BiL. Ens. Yayınlanmamış Sanat Tarihi doktora tezi, istanbul, 996.
 • Gönülhan, Şükran, "İstanbul Muvakkithaneleri", İ. Ü. Ed. Fak. Yayınlanmamış Sanat Tarihi lisans tezi, İstanbul, 1976.
 • Kuban, Doğan, "Yeni Cami Külliyesi", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 7, İstanbul, 1994, s. 464-467.
 • Mayer, Wolfgang, İstanbul' daki Güneş Saatleri, İstanbuL, 1985.
 • Özdemir, Kemal, Osmanlıdan Günümüze Saatler, İstanbul, 1993.
 • Renda, Günsel, "Amasya II. Beyazıt Külliyesindeki Muvillithane", Sanat Tarihi Yıllığı, Sayı: 6, İstanbul, 1976, s. 18.
 • ŞapoIyo, Enver B., "Muvillithaneler", Önasya Dergisi, C. IV, Sayı 43, 1969, s. 10-11.
 • Tekindağ, Şehabeddin, "XVII. Yüzyıl Türk Sanat Eserlerinden Bir Abide: Yeni Cami Kül1iyesi", Tarih Dergisi, Sayı 28-29, İstanbul, 1975, s. 167-193.
 • Ülgen,A. Saim, "Yeni Cami", Vakıflar Dergisi, Sayı 2, Ankara, 1942, s. 387-399.
 • Ünver, Süheyl, "Osmanlı Türkleri ilim Tarihinde Muvakk.ithaneler", Atatürk Konferansları­ V, 1971-1972, Ankara, 1975,s. 217-257.
 • Yücel, Erdem, "Muvillithane1er", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 6, İstanbul, 1994, s. 10-11.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülberk Bilecik Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 23 Ağustos 2010
Gönderilme Tarihi 23 Ağustos 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Bilecik, G. (2010). GÖZDEN KAÇAN BİR KÜLTÜR MİRASIMIZ: YENİ CAMİ MUVAKKİTHANESİ. Sanat Dergisi(10), 43-53.