Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AN ANALYSIS OF THE DESIGN FEATURES OF THE HORSE PICTURES BY MEHMED SİYAH KALEM ON THE PAGE 8B OF 2153 IN THE TOPKAPI PALACE MUSEUM TREASURE LIBRARY

Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 12, 113 - 116, 24.08.2010

Öz

he albums ı'n the Topkapı PalaceMuseum lihrmy wilh ıbe number2/52, 2/53, 2/54, and2/60 are ascn'bed lo Muhamınedi Siyah Kalem. Tbe minia/ures ofSiyah Kalem werejirsı inmxiuad al the Municb E\bibilion in 19/0 and research in ıbefield slarred when Emsl Kiibnel immedialely after ıhe Nrsl WorldlVar pullUshecl miniaturesfrom ıbe 2153 numhered a/bum. The album numbered
2153 is known as Ibe Falih Al/mm because Tahsirı üz, who was ıbe director ofıbe Topkapı PalaceMuseum in that period, named iı so because of ıbe presence oftUlO miniaıures about Falih Sultan Mehmet Since ıbere is limiıed academic knowledge on the minialuresIb9' tbemsefpe.i are ıbe primary murcesfor an)' acw/emic research Therefore ıhe meaning s~1'le andform ofevery deswplion will be an imporlanl step towards an inclusiı'e anal)'sis oftbe albıım.

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ, HAZİNE KİTAPLIĞI, 2153, 88 SAYFASINDA, MEHMED SİYAH KALEM'E AİT AT TASVİRLERİNİN, DESEN ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 12, 113 - 116, 24.08.2010

Öz

Topkapı Sarayı Müzesi, Hazine Kitaplığı'nda bulunan 2152, 2153, 2154 ve 2160 numaralı albümler, Muhammed Siyah Kalem'e atfedilir. 1511 yılında Ya\'lJZ Sultan Selim'in' İran seferi dönüşünde İstal1buJ'a getirdiği düşünülen albümler, hurada büyük ihtimalle korumak amacıyla kc,ilerek murakka sayfalarına yerleştirilmişJerclir. Dolai1sıyla hağlı bulundukları düşünülen metinden (yazı) ayrılm ışlardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yakup GÖKTAŞ>

Yayımlanma Tarihi 24 Ağustos 2010
Başvuru Tarihi 24 Ağustos 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 0, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Göktaş, Y. (2010). TOPKAPI SARAYI MÜZESİ, HAZİNE KİTAPLIĞI, 2153, 88 SAYFASINDA, MEHMED SİYAH KALEM'E AİT AT TASVİRLERİNİN, DESEN ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ . Sanat Dergisi , 0 (12) , 113-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/2600/33463