PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Uşak İli Omurca Yöresi Geleneksel Gelin Giyiminin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi

Yıl 2015, Sayı: 27, 39 - 55, 08.02.2016

Öz

ÖZET
Kültürel değerlerimizin yansıtıldığı önemli günlerden birini oluşturan ve halk kültürünün pek
çok unsurunun bir araya geldiği düğün merasimleri, insan hayatında dönüm noktası olan sosyal olayların
başında gelir. Türk giyim tarihi incelendiğinde; birçok yörede düğün gününe hazırlanan gelinin güzel
görünmesi için büyük çabalar harcandığı, giyim-kuşamının çeşitli süsleme unsuru ve aksesuarlarla
zenginleştirildiği bilinmektedir. Giyim kuşamdaki zenginliği ile dikkat çeken illerden biri olan Uşak ilinde
de, düğün törenleri her ilçede her beldede farklılık gösteren gelin giysileri ile özdeşleşmektedir. Her bir
parçasında ayrı bir kültürel değeri yansıtan gelin giysileri, özellikle baş süslemeleri ve aksesuarlarındaki
detaylar ile de ayrı bir görsel farklılık kazanmaktadır.
Araştırmada; Türk halk kültürünün maddi unsurları arasında yer aldığını düşündüğümüz Uşak İli
Ulubey İlçesi Omurca Beldesinin gelin giyiminin alanın gerektirdiği belirli bir sistematikle kayıt altına
alınması, belgelendirilmesi ve öz değerlerini kaybetmeden gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmıştır.
Araştırmacılar tarafından yapılan alan araştırması sonucunda ulaşılan gelin giysisi örnekleri
biçim, malzeme, terzilik, kullanım şekli ve süsleme özellikleri açılarından incelenerek, kaynak kişilerden
alınan bilgiler doğrultusunda yorumlanmaya çalışılmıştır. Çalışma, maddi kültür miraslarının korunması
ve belgelenmesine katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır.,

Anahtar kelimeler: Uşak, Gelin Giyimi, Omurca, Zıbın, Geleneksel


ABSTRACT
Wedding ceremonies which constitute an important day reflecting our cultural values and bring
together many elements of the folk culture together are one of the main social events of a person’s life
having a milestone quality. When the Turkish clothing culture is examined, it is become known that
great efforts are made to make the bride who is preparing for her wedding day beautiful and her clothes
are enriched with various ornaments and accessories. In Uşak province, which attracts attention with its
richness in clothing, wedding ceremonies are identified with bridal wear varying in every county and
every town. Bridal wear which reflects a different cultural value in its each facet differs visually by the
details on head ornaments and accessories.
In this study, the aim is to record with a specific systematic required by this field and document
the bridal wear of Uşak Province Ulubey County Omurca Region which we think as ranking among the
material elements of Turkish folk culture and pass it onto next generations without losing its core values.
The bridal wear samples reached by the researches after a field study were examined in terms of
style, form, material, tailoring, usage and ornament peculiarities and were attempted to be interpreted
in line with the information received from living sources. The study carries significance due to its
contribution to the protection and documentation of material cultural heritage.

Keywords: Uşak, Bridal Wear, Omurca, Bodysuit, Traditional

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine KOCA Bu kişi benim


Zeynep KIRKINCIOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 4 Şubat 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 27

Kaynak Göster

APA Koca, E. & Kırkıncıoğlu, Z. (2015). Uşak İli Omurca Yöresi Geleneksel Gelin Giyiminin Biçimsel Özelliklerinin İncelenmesi . Sanat Dergisi , 0 (27) , 39-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/45080/563046