Başeditör
Ad: Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ
E-posta: iibfdergi@atauni.edu.tr
Telefon: 044223112109
Adres:

Atatürk Üniversitesi İİBF
25240 / ERZURUM


Dergi İletişim
Ad: Arş. Gör. Fatih UÇAN
E-posta: iibfdergi@atauni.edu.tr
Adres: Atatürk Üniversitesi İİBF
25240 / ERZURUM
Fax : 0 442 231 19 07