YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ

Özgür Topkaya [1]


Development strategies of economic policy area stress the ever increasing significance of local development day by day. Local development initiatives have come fore following the thought that local structures and processes maximize the positive effects of globalization while they also minimize its adverse effects at the same time. The relationship between local development and employment creation can be explained by industrial ties and multiplier theory. The theory puts forward that a factor that cause local multiplier effect with respect to employment not only leads to employment increase in its own industry but also in other industries as well. Contrary to employment creation, informal employment is a threat for local economy. Because, it does not match up with the goals of local development since it is common in urban areas and potentially obtain workforce from communities which are aimed at for local development. Informal employment is discussed under the concept of non-standard employment. Non-standard working population also refers to individuals with the potential of working in informal economy. This paper aims to discuss local development by conceptually and theoretically while it attempts to demonstrate the role of local development strategies in increasing employment and decreasing informal employment

 

Özet: Ekonomi politikası alanında ortaya konan kalkınma stratejileri içerisinde yerel kalkınmaya verilen önem her geçen gün artmaktadır. Yerel kalkınma, küreselleşmenin faydalarını azami düzeye çıkaran, zararlarını asgari düzeyde tutan yerel yapıların ve süreçlerin öneminin anlaşılması ile gündeme gelmiştir. Yerel kalkınma stratejileri ile istihdam arasındaki ilişki sektörler arası bağlar ve çarpan etkisi teorisi ile açıklanabilir. Teori, yerel çarpan etkisine neden olan bir faktörün sadece kendi sektöründe değil fakat aynı zamanda başka sektörlerde de istihdam artışına yol açma etkisini ifade etmektedir. İstihdam hedefi yerel kalkınma amaçları ile örtüşürken; kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdam ise yerel kalkınma için bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun temel sebebi ise kayıtdışı istihdamın, özellikle kentsel mekânlarda kalkınması hedeflenen toplumun istihdam potansiyeli olan sektörlerde yaygın olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde kayıtdışı istihdam, standart dışı çalışma kavramı altında değerlendirilmektedir. Standart dışı çalışan bireyler aynı zamanda kayıtdışı çalışma potansiyeli olan kişileri nitelemektedir. Çalışmada; yerel kalkınmanın kavramsal ve teorik boyutu betimsel analiz yöntemi ile ortaya konduktan sonra; mevcut en son istatistikî veriler ışığında, yerel kalkınma, istihdam ve kayıtdışı istihdam arasındaki ilişki irdelenmektedir.

 • BELOV, EVGENY A. (2015), “Socio-Statistical Characteristics of Informal Employment”, Review of European Studies, Vol. 7, No. 1, ISSN: 1918-7173, Published by Canadian Center of Science and Education, pp. 182-187.
 • BENLİ, A, TOPKAYA, Ö., (2013), “Kayıtdışı Ekonomi, Kayıtdışı İstihdam ve Sosyal Güvenlik Sistemi İlişkisi”, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Yıl 16, Sayı 86, Temmuz-Ağustos, ss.41-55.
 • COFFREY J., POLESE, W, M. (1985), “Local Development: Conceptual Bases and Policy Implications, Regional Studies, 19:2, pp. 85-93.
 • GYOMAI, G., VAN DE VEN, P., (2014), “The Non-Observed Economy in the System of National Accounts”, OECD Statistics Brief, June, No. 18, pp. 1-12.
 • HUITFELDT, H. S., JÜTTING, J., (2009), “Informality and Informal Employment”, Promoting Pro-Poor Growth: Employment, OECD, OECD Development Centre, pp. 95-108.
 • ILO, 2013(a), “Local Development Strategies, Part 9”, The Informal Economy and Decent Work: A Policy Resource Guide, Supporting Transitions to Formality, International Labour Office, Geneva, pp. 483-507.
 • ILO, (2013b), Women and Men in the Informal Economy: a Statistical Picture (Second Edition)/International Labour Office-Geneva: ILO, ISBN 978-92-2-128170-2 (web pdf).
 • ILO, (2012), “Cities With Jobs: Confronting the Employment Challenge”, Employment Sector, Employment Working Paper No. 130, International Labour Organization, pp. 1- 55.
 • IZQUIERDO, C. C, CARRION, C. H., GUTIERREZ, S. S. M., (2008), “Developing Relationships within the Framework of Local Economic Development Development: 10.1080/08985620701552462, pp. 41-65. & 20:1, International Journal, DOI:
 • KOTSADAM, A., TOLONEN, A., (2014), “African Mining, Gender, and Local Employment”, http://www.economics.gu.se/digitalAssets/1470/1470258_kotsadam- and-tolonen.pdf (erişim tarihi: 19 Ocak 2015).
 • MORETTI, E., (2010), “Local Multipliers”, American Economic Review: Papers&Proceedings 100, JSTOR, pp. 373-377.
 • OECD, (2009), Is Informal Normal?, Towards More and Better Jobs in Developing Countries, Editors: Johannes P. Jütting and Juan R. de Laiglesia, OECD Development Centre.
 • OECD, 2008, Making Local Strategies Work, Building The Evidence Base, Editor: Jonathan Potter, ISBN-9789264044852.
 • PIKE, ANDY et al. (2006), Local and Regional Development, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York.
 • POLESE, M., SHEARMUR, R., (2006), “Why Some Regions Will Decline: A Canadian Case Study with Thoughts on Local Development Strategies”, Papers in Regional Science, Volume 85, Number 1.
 • POLESE, M., (1999), “From Regional Development to Local Development on the Life, Death and Rebirth (?) of Regional Science as a Policy Relevant Science”, Canadian Journal of Regional Science(Revue) Canadienne des Sciences Regionalles, XXII:3, ISSN: 0705-4580, Canada, pp. 299-314.
 • SCHNEIDER, F., (2013), “Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2013: Some New /publications/2013/ ShadEcEurope31_Jan2013.pdf, (Erişim Tarihi: 22 Ocak 2015). www.econ.jku.at
 • /members/Schneider/files
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özgür Topkaya

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Mart 2015

Bibtex @ { atauniiibd36110, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Topkaya, Özgür} }
APA Topkaya, Ö . (2015). YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 29 (4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2719/36110
MLA Topkaya, Ö . "YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2719/36110>
Chicago Topkaya, Ö . "YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ AU - Özgür Topkaya Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ %A Özgür Topkaya %T YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 4 %R %U
ISNAD Topkaya, Özgür . "YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 4 (Mart 2015): 0- .
AMA Topkaya Ö . YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(4): 0-.
Vancouver Topkaya Ö . YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN İSTİHDAMI ARTTIRMA VE KAYITDIŞI İSTİHDAMI AZALTMADAKİ ROLÜ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(4): -0.