Yıl 2019, Cilt 33 , Sayı 3, Sayfalar 829 - 848 2019-07-16

Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi

Ebru ÖZGÜR GÜLER [1] , Dilek VEYSİKARANİ [2]


Tükenmişlik kavramı meslek itibariyle insanlarla yüz yüze çalışan bireylerin yaşadıkları stresle baş edememe sonucu, enerji ve güç kaybı şeklinde ifade edilebilir. Yaşanan tükenmişlik hissi, çalışanların verimli bir şekilde çalışmalarına engel oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tükenmişliğin yoğun olarak görüldüğü meslek gruplarından biri olan akademisyenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerinin çeşitli sosyo demografik değişkenler açısından incelenerek tükenmişliğin iş doyumu üzerindeki etkisini analiz etmektir. Araştırmaya, tesadüfi örnekleme yöntemiyle ulaşılan, devlet ve özel üniversitelerde görev yapan 360 akademisyen katılmıştır. Akademisyenlerin tükenmişlik ve iş doyumu düzeylerini belirlemek için Maslach Tükenmişlik ve Hackman ve Oldham İş Doyum ölçekleri kullanılmıştır. Tükenmişlik ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için oluşturulan hipotezlerin test edilmesinde, t-testi, varyans analizi, faktör analizi ve regresyon analizine yer verilmiştir. Analiz sonuçlarında tükenmişliğin iş doyumu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, özel üniversitelerde çalışan akademisyenlerin iş doyum skorlarının daha yüksek olduğu dikkat çekmiştir.

Tükenmişlik, İş Doyumu, Faktör Analizi
 • Akbolat, M. ve Oğuz, I. (2008). “Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2), 229-254.
 • Avşaroğlu, S., Deniz, M. E. ve Kahraman, A. (2005). “Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 14, 115-129.
 • Bianchi, R., Schonfeld, I.S. and Laurent, E. (2015). “Burnout–depression overlap: A review”, Clinical Psychology Review, 36, 28–41.
 • Cemaloğlu, N. ve Erdemoğlu Şahin, D. (2007). “Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 465-484.
 • Dilsiz, B. (2006). Konya İlindeki Ortaöğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Ve İş Doyumu Düzeylerinin Bölgelere Göre Değerlendirilmesinin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizi, Selçuk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Eklund, R.C. and De Freese, J.D. (2015). “Athlete Burnout: What We Know, What We Could Know, and How We Can Find Out More”, International Journal of Applied Sports Sciences, 27, 63-75.
 • Güriş, S. ve Astar, M. (2014). Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik, Genişletilmiş 2. Basım, Der Yayınları, İstanbul.
 • Hair, J.F., Black, W.C, Babin, B. and Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis. Seventh Edition, Pearson Publication, New York.
 • Hayes, B., Douglas. C., and Bonner, A. (2015). “Work environment, job satisfaction, stress and burnout among haemodialysis nurses”. Journal of Nursing Management 23, 588-598.
 • Maslach, C. and Jackson, S.E. (1981). “The Measurement of Experienced Burnout”, Journal of Occupational Behaviour 2, 99-113
 • Naktiyok, A. ve Karabey, C. N. (2005). “İşkoliklik ve Tükenmişlik Sendromu”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19 (2), 179-198.
 • Kayabaşı, Y. (2008). “Bazı Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri”. Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 191-212.
 • Otacıoğlu, S.G., (2008). “Müzik Öğretmenlerinde Tükenmişlik Sendromu Ve Etkileyen Faktörler”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 103-116.
 • Özgür, E. (2003). Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri ve Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi
 • Tunacan, S. ve Çetin, C. (2009). “Lise Öğretmenlerinin İş Doyumunu Etkileyen Faktörlerin Tespitine İlişkin Bir Araştırma”. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 155-172.
 • Tunç, T., (2008). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ile Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki: Bir Üniversite Örneği., Sakarya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Üngüren, E., Doğan, H., Özmen, M. Ö. ve Tekin, A. (2010). “Otel Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Tatmin Düzeyleri İlişkisi”. Journal of Yasar University, 17, 2922-2937.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1514-0474
Yazar: Ebru ÖZGÜR GÜLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8071-0720
Yazar: Dilek VEYSİKARANİ
Kurum: Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { atauniiibd509391, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {33}, pages = {829 - 848}, doi = {}, title = {Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ÖZGÜR GÜLER, Ebru and VEYSİKARANİ, Dilek} }
APA ÖZGÜR GÜLER, E , VEYSİKARANİ, D . (2019). Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 33 (3) , 829-848 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/47100/509391
MLA ÖZGÜR GÜLER, E , VEYSİKARANİ, D . "Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019 ): 829-848 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/47100/509391>
Chicago ÖZGÜR GÜLER, E , VEYSİKARANİ, D . "Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2019 ): 829-848
RIS TY - JOUR T1 - Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi AU - Ebru ÖZGÜR GÜLER , Dilek VEYSİKARANİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 829 EP - 848 VL - 33 IS - 3 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi %A Ebru ÖZGÜR GÜLER , Dilek VEYSİKARANİ %T Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 33 %N 3 %R %U
ISNAD ÖZGÜR GÜLER, Ebru , VEYSİKARANİ, Dilek . "Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 / 3 (Temmuz 2019): 829-848 .
AMA ÖZGÜR GÜLER E , VEYSİKARANİ D . Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 33(3): 829-848.
Vancouver ÖZGÜR GÜLER E , VEYSİKARANİ D . Tükenmişlik ve İş Doyumunun Akademisyenler Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2019; 33(3): 848-829.