Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

LİDER İMAJI OLUŞTURMADA FOTOĞRAF: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE KULLANILAN YAZILI MEDYA SİYASAL REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2015, Cilt , Sayı 8, 33 - 65, 15.01.2015

Öz

Günümüz siyasetine bakıldığında, partiler arasındaki ideolojik farklılıkların
giderek önemsizleştiği hatta ortadan kalktığı görülürken, politik rekabette
ön plana çıkan ve belirleyici olan değerin lider ve lider imajı olduğu dikkat
çekmektedir. Lider imajının en etkili sunulduğu ortamlardan biri siyasal reklamlardır.
Fotoğrafın gerçeği yansıttığı algısı nedeniyle, lider fotoğraflarının
yoğun şekilde kullanıldığı siyasal reklamcılık uygulamaları, lider imajı yaratmada
her geçen gün daha önemli olmaktadır.
Lider imajı oluşturmada fotoğraf konusunun ele alındığı bu çalışmanın
amacı, Türkiye’de yoğun bir şekilde kullanılan yazılı medya reklamlarında
yer alan lider fotoğraflarının imaj oluşturmadaki işlevini analiz etmektir. Çalışmanın,
görsel unsurların kitleler nezdinde liderlerle ilgili nasıl bir algıyı harekete
geçirdiğini ortaya koyması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Çalışma kapsamında, 2011 genel seçimleri örneğinde iktidar, ana muhalefet
ve muhalefet partilerinin yazılı medyada yer alan siyasal reklamlarında kullandıkları
lider fotoğrafları üzerine göstergebilimsel bir inceleme yapılmıştır.
Çalışmanın sonuçlarına göre lider imajlarının oluşturulmasında ve pekiştirilmesinde
fotoğrafın oldukça etkili bir işleve sahip olduğu görülmüştür. Ak Parti’nin
fotoğrafın bu işlevinden verimli bir şekilde yararlandığı, ancak MHP ve
özellikle CHP’nin fotoğrafın bu işlevini yeterince değerlendiremediği söylenebilir.

Yıl 2015, Cilt , Sayı 8, 33 - 65, 15.01.2015

Öz

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Raci Taşçıoğlu
0000-0003-2917-295X


Ayşe Sarıtaş

Yayımlanma Tarihi 15 Ocak 2015
Başvuru Tarihi 12 Aralık 2014
Kabul Tarihi 18 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı 8

Kaynak Göster

APA Taşçıoğlu, R. & Sarıtaş, A. (2015). LİDER İMAJI OLUŞTURMADA FOTOĞRAF: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE KULLANILAN YAZILI MEDYA SİYASAL REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME . Atatürk İletişim Dergisi , (8) , 33-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiletisim/issue/33518/372421