BibTex RIS Kaynak Göster

DURAS’TA SU ÜZERİNE KURULU DÜŞLER

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz

Bu  çalışmada  Duras’ın  anlatı  evrenini  oluşturan  su  ve  deniz  düşleri

çevresinde kurulan akışkan ya da durağan ilişkileri göstermeyi deneyeceğiz. Duras’ın anlatılarında, 
su üzerine kurulu düşler, özel bir yere sahiptir. Öykülerde yer alan hemen hemen tüm adresler ve 
göndermeler su/deniz veya suyun özel gösterim biçimleri temel alınarak yapılmaktadır. Bu anlatım 
biçiminin odak noktasını suyun akışkanlığı ve içinde karşılıksız aşkın yer aldığı bir anlatım 
oluşturmaktadır. Her iki sevgili de suyun (yaşamın) kıyısında bir yerde yitirdikleri 
aşkın/aşksızlığın özlemini çekerler: Erkek, kadını arzulamaz ve kadın, bu yetersiz(eşcinsel) erkeğe 
sonsuz bir aşkla bağlıdır. Su, romansal yapının kurucu ya da onarıcı izleğini oluşturmaktadır. Su 
doğurgan niteliğiyle, her tür nesne ve kişiye yaşamsal enerji kazandıran içyapısıyla kurgusal 
devingenliğin göstergesidir. Temiz su dişiliğin, kirli su erilliğin gösterim nesnesini 
oluşturmaktadır. Su, akışkan veya durgun yanıyla, hem diriliğin, hem de kokuşmuşluğun 
göstergesidir. Bir adım ötesini kestirmenin olanaksızlığı suyun gizemini oluşturmaktadır.
Anahtar  Sözcükler:  Su,  akışkanlık,  kadın,  eşcinsellik,  acı,  yalnızlık, uyumsuzluk.Really the novel of Duras offers aquatic stories. She knows about rivers,
small courses, plans of water, the sea, the ocean in any kinds. In the natural conditions of the 
work of Duras, everything contains too many rivers, fords, pond and swamp, stagnant and still 
waters to suggest the feminine and  male sexual


peculiarities. We see an opposition between the fresh water of the femininity and the salt waters 
of the manliness. She tries to drink to drown the sorrows and she went away from herself. In this 
work, the author tries to present the universe of M. Duras's story, under the lights of the 
elements which establish the main axis of its narratives, as the water, the spirit homosexual, the 
woman, happiness/misfortune, the pain, the love and the spirit human. The character ready to 
conquer the unknown feelings of the female condition is as an inexhaustible source of 
impossibilities which reveal its enigmas. Duras identifying the complexity of the human 
personality, approached in psychology there and taught the sincerity and the not fixedness by 
avoiding accurately conformities.
Key words: water, liquidity, estrangement, woman, homosexuality, pain,

loneliness, absurd.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Yavuz Kızılçim Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Kızılçim, D. Y. (2013). DURAS’TA SU ÜZERİNE KURULU DÜŞLER. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).