BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi ve İlköğretim Modellerinin İncelenmesi ve Bunların Türkiye’ye Uygulanabilirliği/COMPARING EARLY CHILDHOOD AND ELEMENTARY EDUCATION MODELS AND THEIR POTENTİAL APPLİCABILITY IN TURKEY

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz

Bu çalışmada dört farklı eğitim program modeli incelenmiştir: Bank Street, High Scope, Montessori, ve Reggio Emilia. Bu modeller okul öncesi ve ilköğretim alanlarında kendilerini kanıtlamış modellerdir. Bu programların hepside uzun bir geçmişi ve de bir çok değişik yerlerde uygulamaları vardır. Bu çalışmada, bu modellerin tarihsel geçmişleri, öğrenmeye ilişkin düşünceleri, araştırma temelleri,öğretmen ve diğer personel gelişimleri ve de okul ile toplum arasındaki ilişkileri karşılaştırılmıştır. Sonra da, Montessori ve High Scope modellerinin Türk eğitim sistemine uygulanabilirliği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, okul öncesi eğitimi, eğitim modelleri, öğrenim teorileri, ilköğretim


In this paper, four different curriculum approaches were identified: Bank

Street, High Scope, Montessori and Reggio Emilia. All of these models achieved recognition globally 
in the field of early childhood and elementary education. All of them have long and established 
histories and have been implemented in multiple settings. For the purposes of this paper, the 
following areas of differentiation are considered: historical background, assumptions about 
learning, the research basis for the program, role of the teacher and staff development, and 
relationship between the school and the society. I will examine the Montessori and the High Scope 
approaches’ potential applicability to education in Turkey.
Keywords: Early childhood, early childhood education, education models, learning theories, 
elementary education

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serhat Kurt Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Kurt, S. (2013). Okul Öncesi ve İlköğretim Modellerinin İncelenmesi ve Bunların Türkiye’ye Uygulanabilirliği/COMPARING EARLY CHILDHOOD AND ELEMENTARY EDUCATION MODELS AND THEIR POTENTİAL APPLİCABILITY IN TURKEY. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).