BibTex RIS Kaynak Göster

ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ/ Student Teachers’ Opinions Towards The Constructivist Learning Environment

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Bu  çalışmanın  amacı,  öğretmen  adaylarının  yapılandırmacı  yaklaşıma

dayalı öğrenme ortamlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada durum çalışması yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırma Fen Bilgisi öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 
yapılandırmacı öğrenme ortamı anketi ve açık uçlu anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin 
analizi sonucunda öğretmen adaylarının, öğrenme ortamının gerçek yaşamla ilişkisi, eleştirel 
düşüncenin oluşumu, öğrenen rolü, öğretmen rolü, yöntem ve teknikler, değerlendirme süreçleri ile 
güdülenmeye ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu bulunmuştur.
Anahtar   kelimeler:   yapılandırmacı   öğrenme   ortamı,   yapılandırmacı yaklaşım, öğretmen 
eğitimiStudent  Teachers’  Opinions  Towards  The  Constructivist  Learning

Environment

The purpose of this research is examined the student teachers’ opinions towards the constructivist 
learning environment. In this study, case study design is used. Teacher candidates from the science 
department participated in this study. To gather data, a survey of constructivist learning 
environment and an open-ended questionnaire were used. As a result of this study, it was found that the experimental

group students' opinions toward the learning environment, critical thinking, role of the learner 
and teacher, techniques and methods, process of evaluation, team work and motivation seemed to be 
positive.
Key  words:  Keywords:  constructivist  approach,  constructivist  learning environment, teacher 
education.


Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erdal Bay Bu kişi benim

Şerafettin Karakaya Bu kişi benim

Şerafettin Karakaya Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Bay, E., Karakaya, Ş., & Karakaya, Ş. (2013). ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ/ Student Teachers’ Opinions Towards The Constructivist Learning Environment. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).