BibTex RIS Kaynak Göster

JEAN GENET’NİN ROMANLARINDA BAŞKALDIRI

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Bu çalışma Jean Genet’nin hayatında ve eserlerinde başkaldırı temasını incelemeyi amaçlamaktadır.
Jean Genet dünyaya gözlerini açtığında anne ve baba kavramını bilememektedir. Annesi birkaç 
aylıkken kendisini yetiştirme yurduna terk edip gittikten sonra bir daha arayıp sormamıştır. Gerçek 
ailesinin özlem ve arayışı hayat boyu sürecek olan yazar çok başarılı bir ilkokul eğitiminden sonra 
zorunlu olarak önüne konulan “marangozluk” ya da “matbaacılık” okulundan kaydolduğu gün kaçarak ilk 
başkaldırısını gerçekleştirir. Haksızlığa tahammül edemez. Kendisine yapılanı haksızlık olarak 
görmektedir. İlk önce kendi öz ailesi, daha sonra kendi öz milletinden darbe yiyen Genet, içindeki 
başkaldırı ruhuyla tüm başkaldırı hareketlerinin içinde yer alır. Başkaldırdığı, bir türlü yer 
bulamadığı dünyada yerini ezilen milletler yanında bulur. Her eseri sistemin karşısına adeta bir 
tokat gibi dikilir. Hayatı gibi eserleri de aykırıdır. Bu aykırılık onun başkaldırısından 
kaynaklanmaktadır.In this study it is aimed to examine the concept of rebellion in the works and life of Jean Genet.
When he comes to world, he does not know anything about the concept of a mother and a father. Her 
mother a few months after his birth carried him to an orphanage and never called him. The author in 
the process of looking for a truth family’s longing and quest, after a qualified educational life, 
then he gives the first sign of rebellion by rebelling to the option which is required for him to 
make the job of "carpenter" or "printing". He could not tolerate injustice. He observes that 
everything done for him is an injustice according to him. His own family first, then blow by its 
own nation in a spirit of rebellion in Genet. Thus, he participates in all the rebel movements. He 
feels good near the people who are oppressed by the other because of his rebellion. Nearly all of 
his Works go down to the system like a slap. His Works are breach as well as his life. This 
contradiction is caused by his disobedience.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd. Doç. Dr. Deniz Küzeci Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Küzeci, Y. D. D. D. (2013). JEAN GENET’NİN ROMANLARINDA BAŞKALDIRI. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).