BibTex RIS Kaynak Göster

LİSELERDEKİ ÖĞRENCİLERİN ON-LİNE OYUN BAĞIMLILIKLARI

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Bu araştırma, liselerdeki öğrencilerin oynadıkları on-line oyunlarının çeşitli değişkenler 
açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2008–2009 
Eğitim-Öğretim yılında Sakarya il merkezinde yer alan okullarda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
örneklemi, 292 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Ayas, Balta ve Horzum (2008)’un 
geliştirdiği “Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı” ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. 
Araştırmada toplanılan veriler SPSS (10.0.1) istatistik paket programı ile çözümlenmiştir.
Araştırma verileri incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerinin %7.9’unda on-line oyun 
bağımlılığı görüldüğü, savaş ve strateji on-line oyun oynamanın bağımlılık yaptığı, cinsiyetle 
on-line oyun bağımlılığı arasında bir fak olmadığı, erkek ve  kız öğrencilerin oynadıkları on-line 
oyun türlerinin farklılaştığı ve on-line oyun oynarken öğrencilerin kimliklerini gizlemedikleri 
görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Online oyunlar, bağımlılık ve lise öğrencileri
This study was conducted in order to determine of the high school students that their on-line games 
play whether addiction or not. The study was conducted in the schools located in 4 educational 
district in the city centre of Sakarya province in 2008- 2009 school year. The sample groups of the 
study consisted  of 292 students. The survey’s data collected “Adolescent’s Computer Addiction 
Scale” which was developed by Ayas, Balta and Horzum (2008). The collected data was then analysed 
by using a statistics program named SPSS (10.0.1).
According to the research data, it revealed that students’ 7.9 % showed on-line games addiction, 
the war and strategic on-line games play made addiction, there weren’t a significant difference 
between the sex with on-line games addiction, the males are much higher than the females on-line 
games and as the students didn’t make anonymous when play on-line games.
Keywords: Online Games, addiction, ln high school students.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adem Peker Bu kişi benim

Murat İskender Bu kişi benim

Şükrü Ada Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Peker, A., İskender, M., & Ada, Ş. (2013). LİSELERDEKİ ÖĞRENCİLERİN ON-LİNE OYUN BAĞIMLILIKLARI. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).